Vuit ciutadans/es havien sol·licitat formar part de la Comissió del Nomenclàtor i, per aquesta raó, la Junta de Govern Local va establir la realització del nomenament dels membres de la ciutadania mitjançant la tria per sorteig.

En el sorteig, que s’ha celebrat avui, s’han escollit sis ciutadans/es que formaran part de la Comissió i dos ciutadans/es com a primer i segon suplent, per substituir les possibles baixes que hi hagi durant la vigència de la Comissió del Nomenclàtor en l’actual mandat.