L'equip de govern de Figueres ha imposat dues penalitzacions a l'empresa Excavacions Ampurdan 2000 SL encarregada de la reurbanització dels carrers Jonquera i Peralada per la demora en l'execució de les obres. Són 23.938,67 euros per 133 dies de demora en el cas del carrer Jonquera i 24.306,97 euros en el cas del Peralada per un retard de 103 dies en la finalització dels treballs. En total sumen una penalització de fins a 48.245,64 euros.

La reforma del centre històric de Figueres s'emmarca en el Pla de Barris subvencionat per la Generalitat i que es va recuperar el 2017 després de ser aturat per la crisi. La intervenció va incloure els carrers Barceloneta, Jonquera i Peralada amb Rec Arnau. El carrer Ample també previst no s'ha arribat a executar, però els tres carrers on s'ha intervingut encara tenen repassos d'obra pendents i, per tant, estan inacabats.

L'Ajuntament ja va anunciar que estudiaria interposar sancions a les adjudicatàries i, en el cas del carrer Barceloneta, s'ha instat l'empresa a executar l'obra pendent.

La Junta de Govern de dijous va aprovar les penalitzacions pels retard en dos d'aquests vials. Els treballs del carrer Jonquera es van adjudicar el febrer del 2018 amb un cost de 544.469 euros i un termini d'execució de sis mesos.

La finalització de l'obra estava prevista per al setembre de 2018, però l'empresa i l'Ajuntament van pactar l'ampliació d'aquest període. A partir del gener d'aquest any ja no va quedar justificada i és a partir d'aleshores quan el consistori inicia el mecanisme per imposar penalitats pel període comprès entre el gener i el maig del 2019. En total, 133 dies.

En relació amb el carrer Peralada, l'actuació es va centrar en el tram final, entre el carrer Ample i Rec Arnau. Els treballs es van adjudicar el juny del 2018 per un import de 713.869 euros i un termini d'execució de sis mesos. El consistori va concedir una pròrroga fins al febrer del 2019, però a partir d'aquesta data es considera que no està justificat el perllongament de les obres, en total 103.

Al·legacions de l'empresa

L'empresa ha presentat al·legacions que han estat desestimades pels serveis tècnics. En elles argumenta que durant el mes de desembre de 2018 van suportar un deute d'1,2 milions d'euros per l'impagament de diverses factures d'obres municipals executades durant el 2018 i que tot i això van seguir treballant. A més, defensen que han realitzat feines fora del projecte. També defensen haver-se sentit «atacats» per part de l'exalcalde Jordi Masquef i l'exdirector de serveis urbans, Jordi Cabet. «Només s'ha rebut pressió, no hem vist bona voluntat i hem tingut la sensació que fos un atac constant contra l'empresa», defensen.

La transformació del centre històric de Figueres ha topat amb diversos entrebancs que han deixat a dia d'avui el projecte inacabat. A més, dels retards en els terminis d'execució, l'Ajuntament també va perdre la subvenció de 300.000 euros per al carrer Ample. Fins i tot l'anterior govern va ordenar a la constructora arranjar un tram mal executat del Peralada.