Castelló d'Empúries ha acollit aquest dimecres la primera reunió de la Comissió Representativa del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) que té com a principal objectiu presentar el Pla Anual d’Actuacions del curs 2019-20 del Pla Educatiu d’Entorn de Castelló d’Empúries, del qual en formen part també els municipis de Sant Pere Pescador i Sant Miquel de Fluvià. Hi assisteixen agents de tota la comunitat educativa (mestres, educadors/es, centres educatius, associacions de pares i mares, etc.), per tal de consolidar i seguir creant xarxa entre les diferents activitats i recursos que el municipi ofereix a infants i joves, famílies i docents, en relació a l’educació, en una àmplia varietat.

L’acte ha estat presidit per la Inspectora d’Educació de la zona, Marta Carlos i Vidal, i la regidora d’Ensenyament de Castelló d’Empúries, Anna Massot i Font. També ha comptat amb l’assistència de l’alcalde de Sant Miquel de Fluvià, Àngel Posas i Agulló, i també les regidores d’ensenyament dels municipis de Sant Pere Pescador i Sant Miquel de Fluvià.

El Pla Eductiu d‘Entorn és una proposta de cooperació educativa entre el Departament d’Educació de la Generalitat i les entitats municipals, amb l’objectiu d’aconseguir l’èxit educatiu de tot l’alumnat i contribuir a la cohesió social mitjançant l’equitat, l’educació intercultural, el foment de la convivència i l’ús de la llengua catalana.

Al llarg dels 12 anys que el nostre municipi ha implementat el Pla Educatiu d’Entorn, s’han incorporat any rere any, nous recursos, activitats i actuacions, amb la intenció de donar resposta a l’heterogeneïtat del nostre municipi i als canvis socials que es produeixen, per tal d’assegurar una actuació educativa coordinada, integral i ecològica a la realitat en la que ens trobem.

El PEE basa el seu model cooperatiu en 5 objectius principals i una varietat de línies d’intervenció i plans d’actuació que es deriven d’aquests. Dels cinc objectius generals, el major nombre d’actuacions s’inclouen a la millora de les condicions d’escolarització i l’èxit acadèmic de tot l’alumnat, amb serveis de reforç escolar com els Centres Oberts, els tallers d’estudi, el Com a Casa, el SIE de Càritas, etc. i també a les actuacions que pretenen fomentar la cohesió entre centres educatius i la participació a la vida de municipi (Conte per Relleus, Consell dels Infants i Adolescents, etc.), com també aquelles activitats de caràcter comunitari, que permetin l’activitat educativa alhora que suposin un treball conjunt amb altres serveis o entitats que formen part del municipi, enfocant-se doncs, en el treball de valors i la millora de la convivència.

Aquest any pren molta més força i protagonisme la comissió encarregada de la promoció del Servei Comunitari, doncs aquest curs ha esdevingut obligatori per a tots els instituts de Catalunya. La comissió del Pla Educatiu d’Entorn encarregada d’aquest aspecte vetlla perquè les hores que els joves dediquen a realitzar accions de servei a la comunitat es dugin a terme en funció de les necessitats del municipi i les seves entitats, ajudant a detectar necessitats, buscant serveis, facilitant-ne la seva gestió, tot mirant d’anar ampliant el ventall d’opcions i oportunitats a les quals puguin participar els alumnes dels dos instituts.

Un cop finalitzada la Comissió Representativa, es podrà trobar el Pla Anual d’Actuacions del curs 2019-20 penjat a la web del Pla Educatiu d’Entorn (pee.castello.cat) i properament es repartirà entre els alumnes el calendari que recull les actuacions del PEE d’aquest curs 2019-20. L’Ajuntament, a través del Departament d’Ensenyament, resta obert a noves propostes que qualsevol, entitat, centre, etc. vulgui dur a terme en el marc del PEE.