31 de octubre de 2019
31.10.2019
Figueres

El Consell aprova una línia d'ajuts de 20.000 euros per a projectes culturals innovadors

Les subvencions volen fomentar la cultura en els àmbits del patrimoni cultural material i immaterial

31.10.2019 | 09:37
Aproven unes ajudes de 20.000 euros per a projectes culturals

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà va aprovar, en el plenari d'aquest dimarts 29 d'octubre, les bases d'una nova línia d'ajuts per a projectes culturals innovadors que es desenvolupin i tinguin un abast i projecció comarcal. Aquestes subvencions, que es van aprovar inicialment, es convoquen amb la voluntat de fomentar la cultura en els àmbits del patrimoni cultural material i immaterial.

Es podran presentar a la convocatòria persones físiques o jurídiques així com entitats sense ànim de lucre o associacions. Les bases estableixen que almenys un 40% del pressupost del projecte haurà de ser finançat a través de recursos propis del beneficiari de la subvenció. Aquesta primera convocatòria estarà dotada de 20.000 euros, que ja estan previstos en una partida pressupostària que s'ha nodrit del romanent de crèdit de l'anterior exercici.

El conseller comarcal de Cultura, Josep Maria Bernils, es mostra molt satisfet que aquests ajuts es facin realitat i puguin ajudar al fet que es materialitzin noves propostes culturals fetes pels altempordanesos. "Aquesta iniciativa posa en valor la producció cultural de la comarca. La nostra voluntat és poder-la mantenir, i fins i tot incrementar o diversificar si això fos possible, en els propers exercicis", explica.

Les bases fixen uns criteris clars a l'hora de baremar els ajuts, com l'interès general del projecte, el contingut i la concordança amb els objectius de la convocatòria, l'abast i impacte del projecte, l'adequació i metodologia del treball previ i la dificultat i viabilitat del projecte. Conscients de les dificultats que tenen els municipis més petits per convocar subvencions d'aquest tipus, un dels criteris té en compte la població d'on rau el projecte presentat. Les programacions anuals de les entitats i associacions no seran objecte d'aquesta subvenció, ja que el consell comarcal vol premiar aquells projectes innovadors.

Les bases aprovades contemplen uns camps d'aplicació com són: La creativitat artística, literària i musical d'autors i creadors empordanesos (nascuts o residents a la comarca), la creativitat en noves tecnologies relacionades amb aspectes culturals, la creativitat en la divulgació científica o tecnològica amb personatges efemèrides o fets històrics, la creació o edició de treballs, estudis o publicacions (editorials, audiovisuals o digitals) divulgatives d'aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials i l'organització de cicles o conferències, congressos o seminaris relacionats amb aspectes culturals, històrics, folklòrics o patrimonials.

El ple va aprovar per unanimitat les bases reguladores de les subvencions culturals que s'exposaran al públic al BOP. Un cop transcorrin els vint dies hàbils prescriptius es donaran per aprovades definitivament si no hi ha cap reclamació o al·legació.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent