La Consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, el president de la Diputació, Miquel Noguer, i els alcaldes i titulars dels equipaments museístics registrats de les comarques gironines, entre ells Salvi Güell, alcalde de Castelló d’Empúries i Carme Gilabert, Directora de l’Ecomuseu-Farinera han participat a la Comissió Institucional de la Xarxa Territorial de Museus de Comarques de Girona que es va dur a terme ahir al monestir de Sant Pere de Galligans.

En la reunió es va aprovar el pressupost anual i els plans d’actuacions pels propers 4 anys (2020-2023). Per tal d’establir uns objectius i unes línies d’actuació s’ha fet una diagnosi i prospecció que han permès valorar el grau de necessitat de suport dels museus en la gestió dels actius patrimonials, en la gestió de la proposta de valor i en la direcció i serveis Generals. Seguint les necessitats identificades i en coherència amb el marc de desenvolupament de les xarxes territorials de Catalunya i la trajectòria dels darrers anys de la Xarxa territorial de les comarques de Girona s’han establert tres estratègies globals pels propers 4 anys: En primer lloc fomentar l’increment de penetració social dels públics participants i la visibilitat de les propostes de valor dels museus de la xarxa cap a la ciutadania; en segon lloc contribuir en la disminució de la precarietat dels equips professionals dels museus i finalment incrementar a presència de la xarxa en espais de deliberació i presa de decisions vinculats al seu àmbit d’actuació.

Les Xarxes Territorials de Museus de Catalunya són l’espai de concertació i canalització del gruix dels ajuts econòmics de la Generalitat i les Diputacions. Assumeixen l’encàrrec de prestar serveis de cooperació i promoure activitats mancomunades, de manera que els museus puguin dur a terme i millorar les funcions que els són pròpies. La xarxa Territorial de Museus de les comarques de Girona està conformada per 26 museus registrats, la gran majoria de titularitat municipal exceptuant alguns casos que es tracten de consorcis o ens públics.