L'alcalde de Borrassà, Ferran Roquer, en qualitat de portaveu a la Comissió d'Interior del Grup Parlamentari de Junts per Catalunya, és un dels quatre representants parlamentaris que han instat, per escrit, al Govern de la Generalitat, a garantir que els Mossos d'Esquadra no utilitzen pilotes de goma com a material antiavalots i que cap altre cos policial en faci ús. A més de Roquer, signen l'escrit Eduard Pujol, de Junts per Catalunya, i Anna Caula i José Rodríguez, del Grup Parlamentari Republicà.

La instància recull que, en la sessió del dia 18 de desembre de 2013, el Parlament de Catalunya ja va debatre les conclusions de l'Informe de la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses i va aprovar les conclusions de l'Informe de la Comissió d'Estudi dels Models de Seguretat i Ordre Públic i de l'Ús de Material Antiavalots en Esdeveniments de Masses.

"En aquest Informe de la Comissió es derivava entre d'altres mesures que posen més èmfasis en la prevenció i la mediació més que en el mer tractament d'ordre públic, en la traçabilitat i la responsabilitat de totes les actuacions policials. Però en especial les conclusions van portar a fer un rebuig per part del Parlament de Catalunya de l'ús de les anomenades pilotes de goma com a material antiavalots i una resolució que insta a que els Mossos d'Esquadra no les utilitzin en les seves intervencions", s'exposa en l'escrit, i també s'hi fa constar: "Durant les manifestacions de les darreres setmanes, s'han produït actuacions no ajustades a protocol o injustifiaces, i en especial s'ha fet ús de bales de goma per part del Cos Nacional de Policia que violen la voluntat del Parlament de Catalunya que no s'utilitzi aquest material antiavalots pels cossos policials al nostre país".

Es per tot això que els quatre polítics han demanat, entre d'altres punts, al Govern de la Generalitat, que, seguint els mecanismes d'investigació interna pertinents, porti a terme les investigacions de totes les actuacions policials i en el cas que siguin injustificades o no ajustades als protocols, se'n depurin les responsabilitats i se n'informi la ciutadania amb total transparència.

"I per a garantir el compliment de la normativa per part dels cossos policials de l'Estat, el Parlament de Catalunya també exhortar els partits polítics amb representació en aquesta cambra perquè prenguin les iniciatives legislatives necessàries al Congrés dels Diputats i al Senat amb l'objectiu que tots els cossos i forces de seguretat de l'Estat que operen a Catalunya compleixin amb els estàndards i protocols d'actuació mandats pel Parlament de Catalunya", conclouen en l'escrit.