La setmana passada el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI) de la Generalitat de Catalunya va fer entrega de les instal·lacions que ha reformat dins de la Casa Empordà per acollir el centre de processament de dades de l'Ajuntament de Figueres.

Dins d'un conveni de col·laboració signat entre l'Ajuntament i el CTTI, aquest últim ha portat a terme els treballs d'adaptació de l'espai per fer-hi arribar la xarxa de fibra òptica que facilita com a majorista entre els diferents operadors de telecomunicacions per tot el territori.

A més d'aquests treballs, el CTTI ha condicionat l'espai perquè ambdues administracions comparteixin les instal·lacions i l'Ajuntament pugui ubicar-hi un centre de processament de dades, és a dir, una instal·lació que ha d'acollir servidors informàtics que dotaran d'una major modernització, estabilitat i seguretat a la infraestructura informàtica municipal i, per extensió, en la millora de l'atenció als ciutadans.