Les pluges dels darrers dies, generades per un potent temporal de llevant, han ajudat a ampliar les reserves d'aigua del pantà de Darnius i Boadella fins arribar als 42,54 per cent (25,99 Hm3) de la seva capacitat, una xifra que és lluny del 51,61% de l'any passat en aquestes mateixes dates.

L'embassament pot arribar a emmagatzemar 61,10 Hm3. Les seves reserves mitjanes de fa cinc i deu anys, en aquest mateix moment del mes d'octubre, són del 28,79 Hm3 i 29,13 Hm3 respectivament. Aquests percentatges també són inferiors a la realitat d'aquesta tardor, amb la qual cosa cal insistir en la necessitar d'estalviar la despesa d'aigua.