La crema d'objectes sobre la zona de vies ha provocat una avaria al sistema de senyalització al tram Figueres - Portbou. L'avaria ja estaria resolta. El pas de trens s'ha de fer de forma manual i això ha estat generant retards de 30 minuts als serveis de les línies R11 i RG1.