El ple de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, en sessió extraordinària celebrat dilluns 21 d'octubre a les vuit del vespre, va aprovar fins a quatre modificacions puntuals del Pla d'Ordenació Urbanístic Municipal.

Un dels punts de l'ordre del dia va ser la proposta de modificació inicial del planejament de la plaça de les Palmeres d'Empuriabrava, que actualment és aparcament amb una gran carpa instal·lada perquè no s'hi pot construir l'edifici que planteja el govern. De fet, ara per ara, la carpa cobreix les necessitats d'espai per a dur a terme activitats socials i de lleure.

La proposta de modificació del planejament de la zona recull un canvi «del sistema públic d'aparcament per un sistema cultural, social o religiós» a l'espai propietat de l'Ajuntament. Es tracta d'una zona portuària, on es preveu aixecar una edificació en planta baixa, amb una ocupació del 40% de la superfície, amb una alçada no superior a 7 metres, i amb una coberta d'una gamma de colors clara. A més, la nova construcció se separarà com a mínim 10 metres del carrer Fages de Climent, 15 metres del canal i 5 metres d'altres límits. L'alcalde, Salvi Güell, explica que aquest edifici podrà «ser obert durant l'estiu i tancat durant l'hivern», a més, afegeix que «estarà dotat de vestuaris, banys i escenari». Aquest edifici té l'objectiu de ser el centre social d'Empuriabrava, substituint l'actual carpa.

L'expedient de la proposta de modificació es pot consultar, i s'ha obert el període d'informació pública d'un mes per a poder presentar les al·legacions o els suggeriments al projecte.

Aprovacions provisionals

De les quatre modificacions al POUM, tres són aprovacions provisionals, les quals ja es varen aprovar inicialment en l'anterior mandat. Entre aquestes, la modificació de la zona de Puigmal, en la qual es delimita un sector «en la qual, sense modificar el sostre, es podrà construir planta baixa o planta i pis, sense augmentar l'edificabilitat» segons explicava Salvi Güell, alcalde de Castelló d'Empúries.

Una altra de les aprovacions provisionals del ple del consistori castelloní va ser la del nou ús a la zona del restaurant del Cau, davant de l'asil Toribi Duran. Els canvis proposats són la introducció d'un nou ús de sanitari assistencial, amb l'objectiu de dotar el municipi de més nombre de places de centre de dia, privat, per a la gent gran. A més, aquesta modificació també inclou delimitar la zona dels dipòsits de gas com a equipament municipal i regularitzar els límits de l'equipament privat respecte a les parcel·les veïnes.

Modificació de crèdit

La modificació de crèdit aprovada pel ple del consistori ha sigut de 738.471,16 euros. Entre altres conceptes, s'ha augmentat en 258.424,99 euros la partida per a obres generals, 110.000 euros pel concurs de manteniment, millora i ampliació de les càmeres de videovigilància per edificis públics i de control de trànsit i 80.000,00 euros per estendre la fibra fosca i connectar els diversos edificis municipals.

Més sou per al personal

El Ple també va aprovar incrementar les retribucions del personal del consistori castelloní, tal com ja estava establert en el Reial Decret Llei 24/2018. Es tracta d'un augment del 0,55%, que consta del 0,25% des de l'1 de juliol i el 0,30% des de l'1 de gener del 2019.