L'alcaldessa de Figueres i regidora de Drets Civils i Feminisme, Agnès Lladó, ha destacat que «la ciutat de Figueres té vocació de ciutat compromesa amb les víctimes de violència de gènere». En aquest sentit, l'Ajuntament de Figueres, en col·laboració amb l'Institut Català de les Dones, ha acordat l'ampliació del servei d'atenció psicològica que ofereix dins del Servei d'Informació i Atenció a les Dones (SIAD.

Des de l'1 d'octubre, i fins al 17 de gener de 2020, s'ha ampliat el servei amb quatre hores setmanals addicionals (fins ara, era els dimarts i dimecres, de 9 a 14 hores i de 9 a 15 hores, respectivament). L'alcaldessa explica que es fa per «cobrir les necessitats d'aquelles dones que han sofert violència masclista». A més, s'amplia la celebració de sessions d'atenció psicològica grupal per a dones que estan rebent un acompanyament psicològic individual i que, per les característiques de la seva situació, poden ser ateses en grups reduïts.

El Servei d'Informació i Atenció a les Dones permet informar, assessorar i fer una primera atenció i acompanyament, dins dels àmbits personal, familiar, laboral i social, per a dones que viuen en situació de violència de gènere i assessorar en l'exercici dels drets de les dones.

Per una altra part, el ple de la Diputació de Girona, celebrat el dijous 17 d'octubre, va aprovar la pròrroga de dos convenis amb el Departament d'Afers Socials de la Generalitat. Aquest acord permetrà que la Diputació continuï gestionant el Servei Tècnic de Punt de Trobada a Figueres i a l'Alt Empordà. Aquest és un recurs gratuït per atendre i prevenir, en un lloc neutral i transitori i en presència de personal qualificat, la problemàtica que sorgeix en els processos de conflictivitat familiar i en el compliment del règim de visites amb la finalitat d'assegurar la protecció del menor.