El Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat de l'Ajuntament de Figueres ha aprovat les subvencions de la convocatòria de projectes de Cooperació i Sensibilització 2019 presentats per les diferents entitats que en formen part amb una dotació econòmica de 113.923,61 euros per a projectes de cooperació internacional i de sensibilització a Figueres i comarca.

L'avaluació dels diferents projectes l'ha dut a terme una entitat independent, la Coordinadora d'ONGs Solidàries de les comarques de Girona, que ha realitzat la puntuació tècnica dels projectes presentats a l'Ajuntament de Figueres i que posteriorment, és la base per a l'avaluació per part del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat.

El pressupost destinat a Projectes de Cooperació ha estat de 113.923,61 euros, que s'han atorgat entre les entitats i els projectes que es detallen a continuació:

 • 1. Vacances en Pau - ACAPS - 9.733,63 euros
 • 2. Educació a les comunitats rurals de Kènia - Children of Africa - 12.214,02 euros
 • 3. Il·luminació energia solar escoles rurals Burkina Faso - Sol Solidari - 8.142,68 euros
 • 4. Microcrèdit per les dones de Thillé Boubacar - Ass. desenvolupament Riu Senegal - 9.708,58 euros
 • 5. Projecte d'alfabetització adults i joves al sud del Níger - DNiger.cat - 8.314,93 euros
 • 6. Accions comunitàries per promoure la salut pública i millora de la gestió mediambiental - Creu Roja - 5.715,54 euros
 • 7. Altavoces para el alma. Uganda - Nzuri Daima - 4.314,05 euros
 • 8. Projecte d'apoderament de les dones de Kolda i suport associacionisme femení, Senegal - Mussidal - 10.632,46 euros
 • 9. Bicicletes per a l'educació a Senegal - Bicicletas Sin Fronteras. Fundació Utopia - 9.575,48 euros
 • 10. Adquisició ambulància ciutat de Marda - Salut Empordà Cooperació - 9.551,99 euros
 • 11. Apodera dones camperoles maya Kiché - Proide - 5.012,45 euros
 • 12. Accés a l'aigua potable comunitats rurals - Manos Unidas - 9.927,81 euros
 • TOTAL: 102.843,61,00 euros

Mentre que per als Projectes de Sensibilització, el total atorgat ha estat d'11.080 €, repartits entre tres projectes:

 • 13. Tallers i xerrades per acostar mons - Nzuri Daima - 5.000,00 euros
 • 14. Bicicletes per a l'educació a Senegal 2018 - Bicicletas Sin Fronteras. Fundació Utopia - 6.080,00 euros

Un dels elements destacables del conjunt de subvencions atorgades als projectes de cooperació és el 95% de les subvencions va dirigida a projectes impulsats a països de l'Àfrica Subsahariana, especialment a el Senegal, mentre que menys d'un 5% del pressupost va encaminat a projectes de l'Amèrica Central i, en concret, a Guatemala.

Respecte als àmbits d'actuació dels diferents projectes de cooperació i sensibilització, destaca que la majoria d'ells guarden relació amb l'educació, com la construcció d'aules escolars, donació de bicicletes accedir a instituts, energia solar per escoles rurals, entre d'altres, que representa un 50,85% de l'import econòmic total assignat a les entitats.

Per altra banda, els projectes vinculats a la salut i la sanitat, com poden ser l'accés i millora de l'aigua potable, la promoció de la salut pública i la gestió mediambiental, disposaran d'un 24,5% de la subvenció concedida.

I, finalment, els projectes vinculats amb l'apoderament de les dones representen 24,65% de l'import concedit per la subvenció, i amb els quals es fomentarà l'associacionisme femení, l'atorgament de microcrèdits o el foment dels drets de la dona, entre d'altres.

Pel que fa als projectes de sensibilització, majoritàriament destinats al públic en general, tenen l'objectiu d'explicar i apropar la realitat dels països en vies de desenvolupament on aquestes entitats treballen, de manera que facilitaran la difusió dels valors de solidaritat, cultura de pau i drets humans entre la societat figuerenca.

Cada any poden optar a les subvencions de la convocatòria de projectes de Cooperació i Sensibilització totes aquelles les entitats sense ànim de lucre inscrites al Registre d'Entitats de l'Ajuntament, que formin part del Consell Municipal de Cooperació i que hagin presentat un projecte de cooperació o sensibilització en països en via de desenvolupament.