L'Ajuntament de Figueres ha aprovat provisionalment la modificació de les ordenances fiscals, al ple d'aquest dilluns, perquè puguin entrar en vigor des de principis de 2020. Com a mesura destacable, es congela l'IBI «per com està actualment la ciutat», senyala la regidora d'Hisenda, Maria Gratacós, i s'especifica el recàrrec d'un 50% als pisos desocupats a un termini de més de dos anys, «ara que la normativa ho permet», explica Gratacós. L'oposició retreu que a la campanya van prometre abaixar els impostos. «Benvinguts a la realitat», ironitzava Jordi Masquef (JxF). La regidora diu que la reducció s'estudiarà quan es coneguin els «números de l'any vinent».

Tal com havien anunciat a principis de mandat, s'han modificat les taxes que regulen l'aparcament. En aquest sentit, s'ha reduït el preu de la zona blava a partir dels 75 minuts d'estacionament. Respecte a la zona verda, es crea una tarifa especial per a les persones que treballen a Figueres però que no hi viuen, equiparant-se amb el preu dels residents. Per als que no siguin residents ni treballadors de la zona, se'ls aplicarà les tarifes establertes a la zona blava. Per una altra banda, els primers 15 minuts d'aparcament, tant a zona blava com verda, seran gratuïts. La finalitat, remarca l'Ajuntament, és facilitar l'aparcament a tothom que resideix a municipis de l'àrea urbana i treballa a la ciutat.

L'ordenança estableix una zona d'estacionament vermella, que s'abarateix el preu diari de 2 a 1 euros, i es crea una nova divisió. Per una banda, hi haurà les places de classe A, en les quals els usuaris tindran dues hores d'aparcament gratuït. I per una altra, les de classe B, en les quals es podrà estacionar gratuïtament fins al període màxim que se senyalitzi. A més, l'Ajuntament crea una nova taxa d'estacionament regulat, distingida amb taronja, que s'indica com a «places de rotació» i té un preu de 0,20 euros per 20 minuts.

Un altre dels punts modificats a aquesta proposta d'ordenances fiscals són les taxes d'utilització d'instal·lacions municipals, concretament els espais de Figueres a Escena. Segons l'Ajuntament, els preus s'han adequat al cost del servei. La majoria han passat de tenir taxes establertes per hores a quantificar-se per sessions. En el cas de l'Auditori Caputxins, s'ha diferenciat les sales de l'antic convent, que per totes aquelles activitats relacionades amb la promoció econòmica de la ciutat tindran la cessió gratuïta de l'espai. Pel que fa a les realitzades per entitats i empreses privades amb finalitats lucratives, tindran preu per hores.

Compatibilitat de càrrecs

El ple d'aquest dilluns també va aprovar la comptabilitat laboral de dos regidors del PSC, Pere Casellas i Sònia Trilla. Al primer, amb dedicació parcial, se li concedeix amb la condició de complir amb la jornada de 25 hores setmanals a l'Ajuntament, establerta per poder retribuir la dedicació parcial, segons indica la proposta d'acord. A Trilla, que té dedicació exclusiva, se li concedeix sempre que la jornada a l'activitat privada d'advocada no coincideixi amb la dedicació a l'Ajuntament. L'oposició ho critica i creu que no és possible compatibilitzar una feina externa amb una dedicació exclusiva.

En un altre ordre de temes, es va donar dictamen a l'atorgament dels Honors i Distincions de 2019, que s'entregaran el proper 20 d'octubre. I la regidora Elisabet Guillén, de Ciutadans, va prendre possessió del càrrec substituint Toni Pérez.