El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha acollit una xerrada de la Generalitat de Catalunya on el director dels Serveis Territorials del Departament de la Presidència a Girona Raül Morales ha detallat diversos aspectes pràctics del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) per als anys 2020-2024. Gairebé uns seixanta representants de municipis altempordanesos han assistit, aquest divendres, a la seu del consell per escoltar algunes consideracions que els ajudaran a l'hora de presentar els pressupostos que els permetran portar a terme futurs projectes. La presidenta del Consell Comarcal, Sònia Martínez, ha donat la benvinguda als assistents valorant molt positivament la jornada que possibilitarà que s'impulsin nous projectes en els anys vinents.

Aquest pla és un instrument de cooperació econòmica per portar a terme obres i serveis de competència municipal. A diferència d'altres convocatòries anteriors aquest PUOSC s'estructura en dues línies de subvenció. 160 milions es destinen a un programa general d'inversions i els altres 90 milions serviran per finançar projectes de municipis i nuclis de població de fins a 5.000 habitants. Aquesta darrera línia d'ajuts vol donar oportunitats als municipis petits que, majoritàriament, tenen poca capacitat inversora. Dels 68 municipis altempordanesos, 50 tenen menys de 1.000 habitants i 11 estan entre 1.000 i 5.000.

La darrera vegada que es van convocar aquestes línies d'ajuts va ser l'any 2012. Aquestes ajudes possibiliten que els Ajuntaments portin a terme noves infraestructures, equipaments o serveis de competència municipal.

Cada línia de subvenció té unes particularitats. Així doncs en el programa general d'inversions (s'hi poden presentar tant ajuntaments com consells) limita les sol·licituds a tres projectes amb una subvenció màxima de 250.000 euros. En el cas de la línia d'acció territorial a municipis petits es poden presentar dos projectes amb una subvenció màxima de 120.000 euros.

Morales ha explicat cadascun dels criteris que ponderen un seguit de punts i faciliten l'atorgament de les subvencions. Els Ajuntaments tenen un termini de presentació de sol·licituds que finalitza el 15 de novembre i el maig del 2020 serà quan la Generalitat donarà a conèixer la llista de beneficiaris.