L'Oficina de Català de Figueres, ubicada a la seu de la Fundació Clerch i Nicolau, al carrer Nou, 53, tanca el procés d'inscripció als cursos de català per a adults amb una oferta de 14 cursos de 45 hores programats per al període de setembre a desembre de 2019 i un total de 311 persones inscrites, que representen un creixement d'un 28,9% d'alumnat respecte al mateix període de l'any passat.

Aquest curs 2019-2020 ha augmentat el nombre de cursos, que ha passat de 12 a 14, i s'han prioritzat els nivells bàsics, adreçats a les persones no catalanoparlants que volen adquirir coneixements de llengua catalana, en la majoria de casos com a pas previ per assolir l'arrelament a la comunitat. Es tracta d'un 70,73% de l'oferta formativa actual.

En el mateix període, l'any passat es van inscriure als cursos bàsics 159 persones i aquest setembre s'ha arribat a 220, xifra que suposa un creixement d'un 27,73% del nombre d'usuaris d'orígens diversos (adjuntem el quadre de procedències) que volen aprendre català i que reflecteix l'augment de la demanda a la ciutat.

Aquest increment s'ha pogut assumir gràcies al suport de la Secretaria d'Igualtat, Migracions i Ciutadania, que ha finançat un curs extraordinari de nivell Bàsic 1.

Com a novetat, aquest octubre també s'inicia, en col·laboració amb l'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, un curs de català en el marc del Pla de barris de la Marca de l'Ham destinat a col·lectius amb necessitats específiques.

El Consorci per a la Normalització Lingüística és l'organisme que expedeix les certificacions oficials dels títols que acrediten els nivells de coneixement de la llengua catalana a tot el territori, d'acord amb els barems del Marc Europeu Comú de Referència en l'aprenentatge de les llengües.

L'Oficina de Català de Figueres es coordina amb tots els organismes i entitats que imparteixen formació d'adults a la ciutat, amb els quals ha establert itineraris per facilitar a la ciutadania l'accés a la formació més adequada a les seves necessitats.

Un cop iniciat el curs, que comença el 30 de setembre, s'oferirà als aprenents a partir del Bàsic 2 fins a l'Elemental 3 la possibilitat de tenir una parella lingüística del programa Voluntariat per la llengua, que es presentarà al més de novembre.

DIVERSITAT DE PROCEDÈNCIES DE L'ALUMNAT

  • Catalunya: 12,82 %
  • Resta de l'Estat: 4,62 %
  • Unió Europea: 7,12 %
  • Europa extracomunitària: 2,85 %
  • Amèrica Central, Mèxic i Carib: 21,72 %
  • Amèrica del Sud: 25,62 %
  • Nord d'Àfrica: 19,57 %
  • Resta d'Àfrica: 3,55 %
  • Àsia: 1,77 %
  • NS/NC: 0,36 %