L'Ajuntament de Castelló d'Empúries va obrir durant la setmana passada les inscripcions per a les diferents activitats de l'agenda formativa que es presenten per aquest període d'octubre a gener.

Entre l'oferta que es posa a disposició de la ciutadania, s'hi pot trobar més de quaranta formacions classificades en: formació bàsica; formació ocupacional; formació comercial i empresarial; tallers familiars; cursos i tallers de salut; creixement personal i artesania; i també un llistat amb serveis d'interès.

El contingut de l'agenda i el full d'inscripció es pot consultar a la web www.castello.cat, o en format paper a les dependències municipals. Totes aquelles persones interessades a inscriure's en alguna de les formacions dels apartats de formació bàsica, artesania, salut i creixement personal ho poden fer a les Oficines Municipals d'Atenció al Ciutadà (OMAC), o bé a través de la seu electrònica on caldrà adjuntar el full d'inscripció i el comprovant de pagament en aquells casos que el curs tingui un cost.