Els resultats analítics dels controls efectuats el 16 de setembre per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) indiquen que el 100% de les zones de bany de l'Alt Empordà han obtingut la classificació d'excel·lent. En els controls analítics s'examina la qualitat microbiològica de l'aigua i s'avalua la presència dels indicadors microbiològics d'Escherichia coli i Enterococs intestinals, que estableix la Directiva 2006/7/CE relativa a la gestió de la qualitat de les aigües de bany, que permeten saber si hi pot haver contaminació fecal a l'aigua.

En casos d'afectació de la qualitat s'investiguen les possibles causes, s'informa als ajuntaments perquè facilitin la informació pública a les zones de bany que s'han vist afectades, i s'efectuen controls analítics de seguiment fins comprovar que la qualitat s'ha restablert.

Aquest estiu s'han dut a terme un total de nou controls analítics a les zones de bany costaneres per vetllar per la qualitat sanitària de l'aigua de bany, a més d'haver-se efectuat diversos controls de seguiment que s'han dut a terme, addicionalment, davant d'incidències que s’han produit en algunes zones de bany, motivades principalment a causa de les pluges d'aquest estiu que han esta freqüents i en alguns casos força intenses.