Josep M. Riera és el cap de la Guàrdia Urbana de Figueres des del 2007 i enguany ha treballat amb la prova pilot de gossos policia que ha engegat l'Ajuntament.

Com valora els resultats de les activacions?

Molt positives. És una eina més que ens dona grans garanties d'actuació.

Quins són els avantatges?

Donem un servei molt més acurat i proporcionat. Nosaltres només podem realitzar escorcolls quan detectem indicis. Els gossos ens permeten tenir una eina molt més garantista perquè ens marquen. Si qualsevol policia té indicis previs d'haver-hi consum, fem un servei preventiu a l'indret i les franges horàries on hi son. Abans de tenir el servei de suport de gossos policia, fèiem escorcolls a totes les persones de les quals teníem indicis. Ara ho podem restringir a les quals el gos indica que fan olor de ser portadores de substàncies estupefaents.

Els gossos poden actuar sense indicis?

No, el gos no actua, els serveis són sempre redirigits. És a dir, el guia caní i el gos es posen dins del dispositiu sota les ordres del comandament i amb els criteris d'actuació que com a policia tenim. El gos té una preparació que li ha fet l'ensinistrador i sap quan està en fase de treball. El que s'espera d'ell és que en el cas que hi hagi possibles substàncies estupefaents, ho indiqui.

Creu que intimida o incomoda més l'actuació d'un gos que la d'un agent?

No crec perquè el gos està perfectament preparat i no és invasiu. Però el gos en cap moment fa un escorcoll, només olora i indica.

Quina importància té aquest servei per Figueres?

Som la segona població més gran de la demarcació, estratègicament estem situats entre importants vies de comunicació (per carretera i ferrocarril) i tenim una centralitat en l'àmbit cultural i comercial que fan que hi hagi molt de moviment a la ciutat. A Figueres hi ha consum de substàncies estupefaents a la via pública, amb les problemàtiques associades que a vegades pot comportar això.

Els policies necessiten formació específica?

En aquest cas, no. Els policies tenim uns protocols d'actuació interns pautats per gestionar els dispositius en la recerca de substàncies estupefaents. L'únic que fem dins del dispositiu és demanar-li al guia caní que passi el gos per veure si detecta substància o no i no cal que el policia tingui formació. Ara bé, si en el futur l'Ajuntament decideix tenir gossos ensinistrats en propietat, haurem de tenir policies amb formació específica, que siguin guies canins.

El futur es planteja amb possibilitats de mantenir aquest servei?

Evidentment. Des de la Guàrdia Urbana hem expressat al govern que fem una valoració positiva i considerem que s'ha de continuar disposant d'aquest servei.