16 de agost de 2019
16.08.2019
Ramaderia

Els ecologistes demanen una moratòria d'explotacions porcines a tot el país

La IAEDEN-Salvem l'Empordà i la Plataforma Salvem l'Empordà de Purins demanen que es declari tot Catalunya com a zona vulnerable o vulnerada per contaminació de nitrats

16.08.2019 | 11:20
Acció reivindicativa dels ecologistes a Figueres contra l'excés de purins.

La IAEDEN-Salvem l'Empordà i la Plataforma Salvem l'Empordà de Purins han anunciat públicament que demanen que es declari tot Catalunya com a zona vulnerable o vulnerada per contaminació de nitrats i alhora una moratòria per noves instal·lacions porcines o ampliacions de les existents a tot el país.

Les entitats ecologistes explqieun en un comunicat que "la Generalitat de Catalunya està tramitant un nou Decret de Zones Vulnerables amb la finalitat, en teoria, de prevenir i reduir la contaminació de les aigües per nitrats. Per aquesta raó hem volgut incidir i hem enviat un document al Departament de Territori i Sostenibilitat i el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació amb uns suggeriments dins la fase de consultes prèvies".

Arguments de les entitats ambientalistes

Les dues plataformes ambientalistes presenten els següents arguments per a fonamentar les seves propostes:

"La situació actual de la qualitat de l'aigua a Catalunya és alarmant. En l'avaluació de març del 2016, l'ACA considerava que gairebé la meitat de les masses subterrànies d'aigua de Catalunya ja estan contaminades. El 50% de les masses d'aigua subterrànies s'han declarat en mal estat químic, i d'aquestes, el 83% s'han diagnosticat amb excés de nitrats (concentracions per sobre de 50 mg/l). Així, doncs, l'excés de nitrats provoca el mal estat en un 41% de les masses d'aigua subterrànies a Catalunya. I d'aquestes el 65% de les quals són pràcticament irrecuperables.

Si tenim en compte, a més, que cada vegada hi ha més factors que amenacen la qualitat i quantitat de les aigües, l'escenari esdevé molt més crític. Aquests factors són deguts a les previsions de períodes més llargs de sequeres motivades pel canvi climàtic, l'augment de població i turisme previst, l'augment de nitrogen provinent de fangs de depuradores o el preocupant augment de cabana ramadera. Cal tenir en compte que en el període 2016- 2018 la cabana porcina ha augmentat a Catalunya en 759.606 places més i la de gallines i pollastres ha incrementat en 4.870.709 places i, per tant hi ha un major excedent de N a considerar.

La mesura de declarar zona vulnerable a tot el territori de Catalunya ja va ser proposada pel Consell Assessor pel Desenvolupament sostenible (CADS) que pertany al Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya en el seu informe 37/2008 sobre el decret 136/2009 d'aprovació del programa d'actuació aplicable a les zones vulnerables en relació amb la contaminació de nitrats que procedeixen de fonts agràries i de gestió de les dejeccions ramaderes.

Per tant, el DARPA, actuant amb el principi de prudència ha d'actuar preventivament contra noves contaminacions d'aquesta classe, i per tant ha de promoure l'ampliació de Zones Vulnerables amb la finalitat de protegir la poca aigua que tenim no contaminada. Fins i tot plantegem que les zones contaminades (aquest 41% de les masses d'aigua) siguin declarades com a vulnerades i tinguin un règim d'actuacions i prevencions encara molt més restrictiu que el vulnerable.

7849/15/ENVI en data 3 d'agost de 2015, dirigit al Regne d'Espanya, expressant els seus dubtes sobre els Programes d'acció establerts fins al moment, el control del seu compliment i la seva eficàcia en la descontaminació de les aigües.

Per altra banda, la Generalitat ha de complir amb la llei de canvi climàtic que diu:

1. Les mesures que s'adoptin en matèria d'aigua han d'anar encaminades a reduir la vulnerabilitat del sistema hídric , i concretament a:
a) La recuperació i la conservació en bon estat de les aigües continentals i, en el cas de les subterrànies, com a reserva estratègica per als períodes de sequera i els efectes del canvi climàtic.

Demanem, doncs, que l'ampliació de moratòria per instal·lar noves explotacions ramaderes intensives o ampliar les existents a tot Catalunya. En comptes dels 66 municipis que ha declarat recentment i de manera totalment insuficient el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.

La moratòria per la instal·lació de noves places ramaderes s'ha d'ampliar a tots els municipis amb excedent de Nitrats, que com a mínim seran els més de 650 que es refereix l'avaluació de l'ACA i tots aquells que se situïn en l'àrea d'influència de les masses d'aigua que s'han de protegir, perquè són necessàries per a l'abastament humà, i les que han de servir com a reserva estratègica d'acord amb la llei del canvi climàtic. Per tant cal l'adopció immediata d'una Moratòria urbanística i acordar la suspensió de llicències relatives a noves sol·licituds d'instal·lació de granges de porcs o sol·licituds d'ampliacions, incloent llicències d'obres, llicències i autoritzacions ambientals, tramitació i aprovació de Plans especials i Projectes d'actuació específica per l'autorització d'implantació en SNU, per tot Catalunya.

I en darrera instància i davant les pobres polítiques aplicades fins el moment per prevenir i revertir la contaminació de l'aigua cal recordar als funcionaris públics i les autoritats competents tenen la responsabilitat de vetllar per una utilització racional dels recursos naturals, i de protegir i millorar la nostra qualitat de vida i restaurar el medi ambient.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent