Durant el primer semestre del 2019, els contenidors Humana de Castelló han recuperat un total de 17.000 peces de roba que pesen 8.329 quilos. L'objectiu de les donacions és promoure'n la reutilització i el reciclatge, allargant així el seu cicle de vida útil.

Els contenidors verds d'Humana estan repartits en llocs de fàcil accés, i s'hi pot dipositar roba, calçat, complements i tèxtil de llar que ja no s'utilitzen però que estan en bon estat. La roba dipositada té dues destinacions: el 85% es tracta a una planta de preparació per a reutilització, i la resta es ven a empreses de reutilització i reciclatge. El servei és gratuït i representa un estalvi important en les despeses de recollida i tractament de residus urbans.

Humana Fundación Pueblo para Pueblo treballa des del 1987 promovent la protecció del medi a través de la reutilització del tèxtil, i duu a terme programes de cooperació a l'Àfrica, Amèrica Llatina i l'Àsia, i també d'ajuda local.