23 de maig de 2019
23.05.2019

L'Ajuntament de Figueres aprova el Document Únic de Protecció Civil Municipal

El DUPROCIM és un instrument que unifica i agilitza els plans d'emergència en cas de ser activats

23.05.2019 | 12:27

El Ple Municipal de Figueres ha aprovat el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM) el passat 4 d'abril, ara se sotmetrà a un període d'exposició pública i al·legacions i, posteriorment, serà traslladat a la Comissió de Protecció Civil de Catalunya, que és qui l'ha d'homologar definitivament.

L'objectiu principal de la seva redacció és aconseguir la millor reacció, eficàcia i coordinació dels diferents cossos davant d'episodis d'emergència, minimitzant els efectes i, sobretot, prevenint i controlant els riscos sobre les persones.
La Llei 4/1997, de 20 de maig, de Protecció Civil de Catalunya, regula la protecciócivil a Catalunya, que compren les accions destinades a protegir les persones, els béns i el medi ambient davant situacions de greu risc col·lectiu, catàstrofes icalamitats públiques. La normativa de protecció civil i el Decret 155/2014, de 25 de novembre, determina el contingut mínim per a elaborar i homologar els plans de protecció civil municipals; els plans bàsics d'emergència, els plans d'actuació municipal i els plans específics municipals, mitjançant el Document Únic de Protecció Civil Municipal (DUPROCIM), de manera obligatòria en municipis de més de 20.000 habitants.

El nou Document Únic de Protecció Civil Municipal, que s'ha elaborat a Figueres, tenint en compte específicament tant la climatologia, com les infraestructures i les activitats de risc, detalla, d'acord amb la normativa vigent, els següents plans: - Pla bàsic d'emergència municipal (PBEM), - Pla d'actuació municipal per a accidents en el transport de mercaderies perilloses per carretera i ferrocarril (TRANSCAT) - Pla d'actuació municipal per a inundacions (INUNCAT) - Pla d'actuació municipal per a nevades (NEUCAT) - Pla d'actuació municipal per a emergències sísmiques (SISMICAT) - Pla especial d'emergències per risc de vent a Catalunya (VENTCAT) Qualsevol emergència no prevista en el DUPROCIM, es regirà pel Pla de Protecció Civil de Catalunya (PROCICAT).

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent