La Junta de Govern de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, la setmana passada, va aprovar la declaració i protecció d'un total de 27 exemplars de roure martinenc (Quercus pubescens) repartits per diferents punts del municipi. Això implica que tots aquests arbres estan protegits de manera explícita, és a dir, està prohibit tallar-los o arrencar-los totalment o parcialment, així com també danyar-los per qualsevol mitjà.

Els 27 exemplars de roure martinenc se situen als encontorns de la mateixa trama urbanitzada de la Vila de Castelló, Empuriabrava i els espais limítrofes, així com també de la plana agrícola, i presenten un aspecte veritablement magnificent, cosa que junt al seu caràcter relictual motiva la seva preservació. En tots els casos el perímetre del tronc d'aquests exemplars és igual o superior als 160 cm. Segons informa l'Ajuntament en un comunicat, un dels arbres més espectaculars dels que s'han catalogat és un exemplar que se situa al bell mig de la urbanització d'Empuriabrava, el qual té un perímetre de tronc de 290 cm, una alçada de 16 m i una projecció de capçada de fins a 380 m(2).

Tots els arbres declarats d'interès local s’han cartografiat adequadament i se n’ha elaborat una fitxa que els descriu i caracteritza, amb especificació de llur denominació, localització, coordenades, perímetre del tronc, alçada i projecció de la capçada.

Roure martinenc

És un arbre de port majestuós i característic de la muntanya mitjana, que a la plana empordanesa apareixia bàsicament en rodals i formant boscos mixtes amb l'alzina. Amb el pas dels anys, l'agricultura i l'antropització de l'entorn han anat rarificant aquesta espècie, de manera que en l'actualitat es troba relegada i de forma escassa a les vores dels conreus o dels espais frontera que han restat al marge dels processos d’urbanització.