L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) ha acabat el 95% de les actuacions de manteniment i conservació de les lleres gironines afectades pels aiguats de la tardor. En total, s'havien planificat 270 intervencions amb una inversió total de prop de 4,1 milions d'euros (MEUR). De les 176 previstes a la conca del Ter arran de la llevantada de l'octubre, només en queden deu de pendents que ja s'estan executant.

En relació a l'episodi de pluges del novembre, de les 93 planificades a les conques de la Muga, el Daró i a les rieres de la Costa Brava, 79 ja estan finalitzades. D'aquestes 38 són en infraestructures (murs d'endegament i estabilització de la llera) i les 55 restants consisteixen en la retirada de vegetació que obstaculitzava el pas de l'aigua.