Per la necessitat de realitzar feines de reparació i connexions noves a la xarxa d'abastament d'aigua potable de Roses, SOREA informa que el proper dijous, 25 d'abril, s'efectuarà un tall de subministrament d'aigua potable.

Les zones afectades per aquest tall seran les urbanitzacions de Mas Mates, Mas Buscà i el Polígon Industrial de Roses (Zodiac, Mas Bech). L'horari estimat d'interrupció del servei és de 9 a 17 hores.