26 de març de 2019
26.03.2019
Castelló d'Empúries

Romanent de tresoreria de quasi 7 MEUR en la liquidació del Pressupost de Castelló

La xifra evidencia «la bona salut de la situació econòmica i financera municipal, que continua en una zona de confort»

25.03.2019 | 20:02

L'Ajuntament de Castelló d'Empúries va efectuar la darrera liquidació de la legislatura 2016-2019, la que correspon a l'exercici del 2018. El resultant final de l'informe apunta que s'ha tancat amb un romanent de tresoreria de 6.907.576,42 euros. La xifra evidencia, segons informen fonts municipals, «la bona salut de la situació econòmica i financera municipal, que continua en una zona de confort».

Membres de l'Ajuntament destaquen que es dona estricte compliment als indicadors de solvència i a la vigent normativa de la liquidació, i que s'ha produït una evolució positiva del deute. En aquest sentit, l'endeutament ha disminuït progressivament, i ara està al 39,33% dels ingressos corrents liquidats del 2018.

Pel que fa als ingressos tributaris, el consistori no els ha augmentat per a sisè any consecutiu, gràcies a una millora de la situació i activitat econòmica del municipi, i també per la bona gestió dels Serveis Municipals de Recaptació i Gestió Tributària.

Així, al pressupost inicial d'inversions 2019 previst en 1.703.872,17 €, s'hi afegiran les inversions que s'incorporen dels romanents de crèdit de l'exercici 2018 per import de 1.312.370,40 €.

I a aquestes inversions es preveu afegir noves actuacions per inversions financeres sostenibles en la quantitat màxima de 961.456,12 € finançades amb romanent de tresoreria per despeses generals fins a la capacitat de finançament resultant de la liquidació del pressupost 2018.

En total, l'import d'inversions a gestionar durant l'exercici 2019, es preveu sigui de 3.977.698,69 €.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent