L'equip d'Inclusió i Atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l'Alt Empordà va posar en marxa el passat mes de gener el programa de Dones Referents Comunitàries de l’Alt Empordà. Des de llavors, més de dotze professionals de l'àmbit de la intervenció social i la salut han fet sessions de formació. Es tracta d'una iniciativa «innovadora, flexible i propera», segons indiquen des del Consell Comarcal, «orientada a reforçar l'empoderament d'un grup de dones de la comarca d'origen migrant».

L'objectiu és facilitar processos d'intervenció comunitària amb diversos agents de la comarca per reforçar la inclusió i cohesió social. L'acció està finançada per la Convocatòria Interculturalitat i Acció Social 2018 de la Fundació Bancària La Caixa i té una durada d'un any. Està dissenyat des d'una perspectiva de gènere per empoderar dones d'origen migrant de diferents creences, ètnies i orígens, s'orienta a atendre adequadament les seves necessitats, reforçar el treball entre grups d'iguals i la intervenció comunitària a la comarca. El programa està adreçat a millorar les competències i habilitat de les dones, el seu benestar emocional i la xarxa de relació social per generar impacte en la seva vida quotidiana, les seves famílies, la convivència ciutadana i els i les professionals participants.

En aquests moments s'està implementant la primera fase del programa centrada en una formació intensiva de les dones referents comunitàries. Aquesta formació de 200 hores acabarà a finals del mes de juny i es centra en diversos àmbits, està orientada a facilitar informació i coneixement de primera mà dels recursos i serveis públics que existeixen al territori. En les primeres sis setmanes de formació, diversos professionals han presentat i treballat amb les dones les qüestions següents: processos migratoris i la construcció de la diversitat cultural; mediació intercultural; serveis socials bàsics; Servei d'Atenció i Informació a les Dones de l'Alt Empordà, acompanyament a la infància i els joves, acompanyament a la gent gran, serveis d'habitatge i el sistema català de salut.

Els professionals que han acompanyat les dones referents comunitàries en aquest inici del programa treballen en diversos serveis públics.

Un programa en tres fases

El programa ha començat amb la formació i especialització d'un grup de dones migrades en diversos àmbits, per tal de formar-les com a referents de la comunitat a la comarca. En una segona fase el programa promourà processos de dinamització comunitària intercultural a quatre municipis de la comarca (Roses, l’Escala, Castelló d’Empúries i Sant Pere Pescador), amb grups de dones amb trajectòria migratòria.

En una tercera fase, el programa promourà sessions de formació impartides per les dones referents comunitàries, adreçades a diferents perfils professionals del Consell Comarcal, ajuntaments i dels àmbits educatius i de la salut. Amb aquesta acció es pretén millorar el coneixement de la diversitat intercultural i la realitat de les dones i famílies d’origen migrant de l'Alt Empordà.