Durant la setmana passada, el cabal del rec del Molí es va fer baixar per facilitar la feina dels professionals que hi feien un estudi topogràfic. Aquest estudi és el pas previ a un projecte de la Direcció General de Polítiques Ambientals, del Departament de Territori i Sostenibilitat, que té l'objectiu d'esbrinar com s'hauria de fer per canalitzar l'aigua des del rec del Molí fins als Aiguamolls de l'Empordà.

Des del passat dimarts 26 de febrer i fins al divendres 1 de març, pel rec del Molí només hi passava un fil d'aigua, el necessari per assegurar la supervivència de les espècies. El fet de baixar el cabal de l'aigua va permetre als topògrafs facilitar el pas del dron amb el qual treballaven. Amb els resultats d'aquest aixecament topogràfic, se sabran les cotes de cada punt de l'entramat fluvial, una qüestió fonamental a l'hora de fer càlculs hidràulics.

Radiografia la situació

Una vegada es tingui la radiografia de l'entramat fluvial, serà el moment d'examinar els resultats i fer un pas endavant.

«L'objectiu del projecte que ens va encarregar la Generalitat és veure si podria haver-hi alguna manera d'augmentar el cabal de l'aigua del rec perquè arribi fins a la reserva dels Aiguamolls, un espai natural protegit que s'està assecant», explica Mònica Laje, cap de la unitat ambiental d'Infraestructures.cat, una empresa pública que treballa per encàrrec de la Generalitat. Com a òrgan competent a dins del parc, l'entitat està preocupada pel tema de la falta d'aigua a la reserva, una qüestió necessària perquè sobrevisqui en condicions òptimes.

Actualment, el rec del Molí i la riera de la Mugueta, amb la qual conflueix més endavant, tenen un seguit de mancances. El problema principal és que l'aigua que hi passa es «perd» perquè es deriva cap a altres recorreguts. Així, mai acaba d'arribar a la reserva natural, que hauria de ser el seu destí final si seguís el seu recorregut natural. A més dels vessaments descontrolats en el recorregut natural, aquesta aigua també serveix per regar horts de pagesos amb terrenys a la zona. Tot i que ho fan des de tota la vida, aquesta canalització cap a terrenys particulars no està subjecte a cap concessió regulada.

El projecte, que encara està en fase embrionària i que es treballarà durant aquest any, estudiarà la manera de dur l'aigua a bon port «de la manera més sostenible possible, evitant al màxim la utilització d'elements artificials», tal com explica Laje.