Les agressions a funcionaris han augmentat considerablement durant el darrer any 2018 al centre penitenciari del Puig de les Basses. Així doncs, si el 2017 s'havia aconseguit rebaixar el nombre respecte a l'any anterior, passant de 10 a 6, durant el 2018 la xifra s'ha tornat a enfilar, aquesta vegada de manera notòria. S'han comptabilitzat un total de 33 agressions. Per altra banda, però, han disminuït les temptatives, només una xifra per sota de la del 2017, passant d'11 a 10, i una mica per sobre dels 7 casos que es van donar l'any 2016.

Les estadístiques proporcionades per la Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) -que es presenta com l'organització més representativa a les administracions públiques- també mostren que la gran majoria d'agressions van ser de caràcter lleu (28), mentre que les de caràcter greu han estat una minoria (5). D'aquesta manera, com a agressió greu s'entén aquella que requereix una baixa mèdica i, com a lleu, la que no contempla la baixa i en què es pot disposar d'atenció mèdica o no.

En el cas del centre gironí, els mesos en què més agressions es van produir van ser el juny (8) i l'abril (6), mentre que els mesos de maig, juliol i novembre no se'n va registrar cap. El sindicat ha comptabilitzat 25 incidents perpetrats durant el 2018, ja que en cada un d'aquests hi pot haver més d'un agredit. També apunta que es van interposar 11 denúncies al jutjat derivades d'aquests fets. La gran majoria de les agressions van ser perpetuades al mòdul especial (12), seguit de l'MR2 (7), MR3 (7), MR6 (4). En l'actualitat, la presó de Figueres compta amb 765 interns, una xifra molt similar a la de l'any anterior, quan n'hi havia només cinc menys.

«Algunes, evitables»

Des del sindicat apunten que són conscients que no «existeix una garantia del 100% pel que fa a la seguretat dels treballadors, així com el risc, que proporcionalment és alt, en aquest tipus de feina. Unes agressions s'han produït per un excés de confiança i d'altres potser eren inevitables», expliquen; tot i això, un elevat percentatge d'agressions «potser no s'haurien produït si s'haguessin pres les mesures pertinents en el moment més indicat».

El CSIF també considera que davant de les xifres, no només les pertinents a les comarques gironines, s'hauria d'obrir «un espai de debat» amb l'objectiu d'estudiar si el reglament sancionador actual és suficientment «estricte» com per «evitar que un agressor descarregui les seves frustracions contra el nostre col·lectiu».

El balanç català

En general, tal com mostren les dades proporcionades pel CSIF, la comparativa dels darrers anys mostra un augment d'agressions a funcionaris en la majoria de presons catalanes. Durant el 2017 la xifra global d'agredits va ser de 206 persones, i enguany (2018) ha estat de 283, representant un increment del 37%.

Posant sobre la taula les darreres xifres, el centre penitenciari que més agressions va registrar l'any passat va ser el de Quatre Camins, que liderat el rànquing català amb 67 casos, la gran majoria de caràcter lleu. Seguidament, es troben les presons de Brians 1 i Brians 2, ambdues amb 58 casos, també predominant els lleus. Per un altre costat, els centres que menys agressions van registrar van ser el centre penitenciari Dones, amb només 1 cas lleu i el de Lledoners, amb un total de 9, dels quals 7 van ser lleus i dos de caràcter greu.