L'Ajuntament de Castelló d'Empúries ha adquirit un pis per destinar-lo a situacions d'emergència social per a famílies monoparentals, especialment dones, perquè puguin fer-hi unes estades de com a màxim sis mesos. La gestió d'aquest pis es farà en coordinació amb els serveis socials del municipi, que seran els encarregats de derivar les famílies que hi viuran segons els resultats d'un estudi socioeconòmic. Els usuaris també comptaran amb el suport d'una educadora social que farà el seguiment.