L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Figueres ha posat en marxa programes de foment de l'ocupació i de desenvolupament local subvencionats pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC), pel Servicio Público de Empleo Estatal i, en alguns casos, pel Fons Social Europeu. Els serveis, programes i actuacions del SOC volen facilitar la inserció de persones en situació d'atur que tenen dificultats afegides o especials per trobar feina.

Treball i formació

Aquest programa ofereix recursos per a la contractació i formació de persones en situació d'atur, preferentment de llarga durada, que compleixin amb els requisits d'alguna de les línies marcades enguany. Preveu el PANP, per a persones en risc de caure en situació d'atur de llarga durada, no perceptores de prestacions per desocupació o subsidi, ni de l'ajut del Programa de Requalificació Professional i, preferentment, més grans de 45 anys. Inclou dos tipus d'accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos; el PRGC, per a persones en situació d'atur beneficiàries de la renda garantida de ciutadania. Inclou dos tipus d'accions en funció de la durada de les contractacions, 6 o 12 mesos, i el DONA, per a dones en situació d'atur (s'inclouen les dones víctimes de violència de gènere). Les contractacions tenen una durada de 12 mesos.

Aquest programa integra la formació professionalitzadora i transversal dels destinataris durant el contracte. Aquestes formacions els permetran incrementar les seves competències als respectius llocs de treball i alhora els permetran millorar la seva ocupabilitat de cara al futur. L'Ajuntament té previst contractar una quarantena de persones entre aquestes tres línies a més a més d'una persona que s'encarregarà de les accions de coordinació i suport tècnic.

Projectes singulars

L'Ajuntament de Figueres compta amb dos Projectes Singulars, que formaran joves en comerç i en hostaleria, principals sectors econòmics a la comarca.

El Projecte Singular dependent de comerç amb francès tindrà 20 participants i el Projecte Singular Iniciació tasques bàsiques de restaurant i bar amb francès en tindrà 20 més.

Cada grup comptarà amb un tutor, contractat per al projecte, que orientarà els joves, dotant-los de les eines necessàries per inserir-se en el mercat laboral o retornar al sistema educatiu. Es proporcionarà formació especialitzada per a cada projecte i s'impartiran mòduls de francès, de competències clau i de competències complementàries com la sensibilització mediambiental i la igualtat de gènere. Per complementar les actuacions formatives, es realitzaran visites a l'entorn productiu del ter­ritori.

Els Projectes Singulars es dirigeixen a joves d'entre 16 i 29 anys inscrits a la Garantia Juvenil desocupats i no integrats en el sistema d'educació o formació. La selecció de candidats s'està fent durant aquest mes de gener.

Desenvolupament local

Els programes que ha renovat l'Àrea són el de Treball als barris, projecte d'intervenció integral als barris de la Marca de l'Ham i del Centre Històric, i el dels Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local, que compta amb una nova tècnica que s'encarrega de dinamitzar un dels sectors estratègics per a la comarca, l'agroalimentari.

Treball als barris

És un projecte d'intervenció integral que es desenvolupa des de fa uns anys als barris de la Marca de l'Ham i del Centre Històric amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats en l'àmbit de l'ocupació i el desenvolupament local de les persones que hi resideixen.

Inclou un dispositiu de suport a la inserció sociolaboral de col·lectius amb dificultats especials, que ofereix orientació i acompanyament, formació en competències professionalitzadores, bàsiques i transversals, derivació a recursos externs especialitzats i seguiment a la contractació; un programa de qualificació professional, que preveu formar professionalment 12 persones en manteniment i reparació d'edificis i d'espais enjardinats; i programes d'experienciació laboral (plans d'ocupació), que preveuen ocupar i formar 15 persones en àmbits com la neteja i el condicionament d'espais públics, el manteniment i reparació d'edificis i d'espais enjardinats, i la conscienciació ambiental a la ciutadania.

Una nova tècnica

Els Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local (AODL) són personal tècnic que treballen en el marc d'un Pla d'acció de desenvolupament local concret. L'Àrea de Promoció Econòmica de Figueres acaba d'incorporar una nova tècnica AODL, que s'encarregarà de dinamitzar un dels sectors estratègics per a la comarca, l'agroalimentari. Aquesta AODL s'afegeix als 4 que ja té l'Àrea, que treballen en els àmbits següents: competitivitat empresarial, prospecció empresarial, desenvolupament territorial de l'Empordà, observatori socioeconòmic de l'Alt Empordà i participació ciutadana.