El 29 de gener del 2019 finalitza el termini per concórrer a la convocatòria per cobrir tres places d'agents de la Policia Local de Castelló d'Empúries. La Junta de Govern Local ha aprovat les bases que han de regir el procés selectiu per a la cobertura, de forma interina, d'aquestes tres places de policia i la constitució d'una borsa de treball.

Les bases íntegres de la convocatòria es poden consultar a la web municipal.