L'Arxiu Comarcal de l'Alt Empordà (ACAE) ha estat escollit per col·laborar amb el Centre de Visió per Computador (CVC) de la Generalitat de Catalunya per a la captura i lectura automàtica i massiva de dades (textuals, imatges, sons i altres) manuscrites i mecanoscrites per ordinador. Un conveni signat entre el Departament de Cultura i el CVC estableix la col·laboració de les dues institucions per a la promoció de projectes de recuperació, conservació i accés de fons documentals dipositats als arxius catalans perquè es puguin capturar mitjançant la visió per computador.

A partir de la signatura d'aquest acord, es treballarà en la captura massiva i automàtica de dades de documents fotogràfics i audiovisuals relacionats amb dos àmbits temàtics, els esports i les festes populars. Des de l'ACAE s'ha expressat la satisfacció per haver estat escollits com un dels arxius participants en aquest iniciativa i ja avancen que s'està treballant en el lliurament de tots els materials requerits.

Aquesta col·laboració també permetrà la participació en el projecte Timemachine, que implica a diferents països de la Unió Europea i que té un impacte i dimensió molt rellevant de difusió, tant des del punt de vista de la tecnologia i la innovació associada com per la difusió dels fons documentals dels arxius catalans.

El Departament de Cultura i el CVC, centre de recerca fundat l'any 1995 per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona, van col·laborar per primera vegada, i de forma pionera a Europa, entre els anys 2005 i 2009, en el tractament i difusió del fons del Govern Civil de Girona, anomenat "Expedients de Frontera", dipositat a l'Arxiu Històric de Girona. Aquest fons conserva un conjunt important de documentació sobre el pas de la frontera, legal o clandestí, segons els informes i oficis elaborats pels serveis de la policia franquista a partir de 1941. En aquesta tasca també hi va col·laborar l'ACAE.