El Govern municipal de Garriguella ha aprovat en Junta de Govern el Pla que preveu el desplegament de la fibra òptica al poble presentat per l'empresa Telefónica de España SAU. La companyia preveu començar la implementació de la xarxa, després d'aquest estiu.

Els treballs de desplegament consistiran en la instal·lació de cablejat de fibra òptica sobre una infraestructura ja existent, per canalització, allà on hi hagi cable de coure: o en aeri, sobre pals existents o sobre façanes. Per tant, no es preveuen treballs d'obra civil, sinó que amb l'aprovació d'aquest Pla s'autoritza únicament l'estesa de cable.

El desplegament, per tant, seguirà el mateix recorregut que l'actual xarxa de coure Telefónica a través de la qual la resta d'operadores de telecomunicacions presten els seus serveis de comunicacions electròniques.

En resum, un cop completat el desplegament de la xarxa FTTH al municipi i quan s'assoleixi una penetració de FTTH d'aproximadament un 20/25% dels veïns, l'Organisme regulador comunicarà a la resta d'operadores que adaptin les seves xarxes en un termini de cinc anys, moment a partir del qual es podrà produir "l'apagat" de la xarxa de coure.

El temps previst per fer aquest desplegament, és d'aproximadament 5 mesos. I les previsions - en aquest moment - és que comencin els treballs al tercer trimestre de 2019, per això i segons la companyia, la Fibra Òptica es posarà en total funcionament al 2020.

En cas de que hi hagi canvis en aquestes previsions bé perquè es pugui iniciar abans o perquè hi hagi endarreriments, la companyia ho comunicarà.

Una bona notícia per al poble

Una bona notícia per al poble

L'Ajuntament de Garriguella és molt conscient de la importància de la digitalització dels municipis petits, i això es veu reflectit, per exemple, en el foment i la implementació de l'Administració Electrònica dins del propi consistori. Segons l'alcaldessa de Garriguella, Isabel Teixidor Damm: «L'arribada de la xarxa de fibra òptica és una molt bona oportunitat pel desenvolupament econòmic i social de la zona. Serà un gran canvi per a les veïnes i veïns de Garriguella, tan a nivell professional com a nivell personal».