Sis de cada deu desnonaments fets a les comarques gironines durant aquest 2018 són per impagaments de lloguer. Segons recull l'estadística del Consell General del Poder Judicial (CGPJ), entre gener i finals de setembre a la demarcació hi ha hagut 918 famílies i particulars que s'han quedat sense sostre per no poder afrontar les mensualitats del lloguer. Comparat amb el 2017, són un 8% més. Les dades també recullen que, mentre els desnonaments per aquest motiu només fan que anar a l'alça, s'han reduït les execucions hipotecàries (que en molts casos comporten un deute de per vida amb el banc). En concret, durant els tres primers trimestres d'any han baixat un 12%. Per últim, l'estadística també reflexa el col·lapse que viuen els jutjats per les demandes de clàusules sòl. A la demarcació, a finals de setembre n'hi havia 1.489 tramitant-se.

Les dades que periòdicament publica el CGPJ deixen clar que la crisi continua deixant gent al carrer. A les comarques gironines, aquest 2018 els llançaments no només han anat a la baixa, sinó que s'han incrementat. En concret, un 3,2%.

Entre gener i finals de setembre, els jutjats de la demarcació han arribat a executar fins a 1.561 desnonaments, 49 més que durant el mateix període de l'any passat. L'estadística també permet veure, però, que dins d'aquest global, cada vegada tenen més pes aquells desnonaments que s'han tirat endavant contra llogaters que no pagaven les quotes.

Al llarg d'aquests tres trimestres, segons recull el CGPJ, l'increment ha estat del 8%. En concret, aquest 2018 hi ha hagut 918 famílies i particulars gironins que han perdut l'habitatge com a conseqüència de la Llei d'Arrendaments Urbans (LAU). És a dir, que sis de cada deu desnonaments que han executat els jutjats de la demarcació s'han fet contra llogaters que no podien afrontar les mensualitats.

Per contra, sí que han baixat aquelles execucions que en la majoria dels casos comporten un deute de per vida amb el banc (és a dir, les hipotecàries). Arreu de la demarcació, al llarg del 2018 hi ha hagut 551 llançaments originats per l'impagament de les mensualitats del crèdit bancari. I en aquest cas, si es compara amb el mateix període del 2017, hi ha hagut un descens del 12% (perquè aleshores van ser-ne 626).

Finalment, les dades del CGPJ també recullen que a la demarcació hi ha hagut 92 desnonaments que obeïen a altres motius.

Gairebé el 15% de tots els de Catalunya

A les comarques gironines, durant els tres semestres de 2018, els jutjats han ordenat gairebé un 15% dels desnonaments que hi ha hagut arreu de Catalunya (10.616). Un percentatge que es manté més o menys invariable.

Per demarcacions, a Barcelona i comarques els jutjats han dut a terme 6.911 llançaments; a Tarragona i Terres de l'Ebre, 1.488, i a Lleida 656. L'estadística del CGPJ també posa de relleu com el gran gruix, en concret el 63% (6.693), es van deure a impagaments de lloguers.

1.667 causes per clàusules sòl

A banda de les resolucions judicials, l'estadística del CGPJ també recull el col·lapse que viuen els jutjats especialitzats en clàusules sòl. A les comarques gironines, entre gener i finals de setembre han entrat 1.667 demandes contra bancs i caixes per aquest motiu (és a dir, més de sis al dia de mitjana).

Durant aquest 2018, els jutjats han donat sortida a 1.252 causes per clàusules sòl. Però el ritme d'entrada de noves demandes no s'atura i això fa que, segons recull el CGPJ, a finals de setembre se n'acumulessin 1.489 pendents de resoldre.

Més concursos de creditors

Al costat dels desnonaments, l'estadística del CGPJ també inclou altres dades que serveixen de termòmetre per mesurar els efectes de la crisi. Aquestes, referides al món laboral.

Per una banda, al llarg d'aquest 2018 hi ha hagut més concursos de creditors (l'antiga suspensió de pagaments). En concret, 82 empreses i particulars han necessitat recórrer al Mercantil (davant les 66 del mateix període de l'any passat).

A més, aquest 2018 també ve marcat per menys demandes judicials per acomiadaments. Segons consta a l'estadística del CGPJ, entre gener i finals de setembre n'hi ha hagut 885 (davant les 1.017 del mateix període del 2017). És a dir, que han baixat més d'un 12%.