22 de novembre de 2018
22.11.2018
L'Escala

L'Escala controla amb càmeres l'accés restringit de vehicles a la zona de la Platja

La mesura està en fase de proves i ha de permetre eliminar les pilones que hi havia fins ara

22.11.2018 | 10:08
Un cartell que explica les restriccions i sancions.

L'accés restringit de vehicles a la zona de vianants del front marítim del Nucli Antic de l'Escala ha passat a ser controlat, en període de proves, a través de diverses càmeres que comprovaran que les matrícules hagin estat prèviament registrades i aprovades. S'eliminen d'aquesta manera les pilones que hi havia fins ara.

A cada punt d'accés s'hi especifica, amb un senyal de trànsit lluminós, que només poden entrar en aquesta zona els vehicles que prèviament hagin estat autoritzats i en les condicions que tingui cada tipus d'usuari exclusivament. En cas d'accés irregular, la sanció, que també s'especifica als cartells, serà de 200 euros.

S'han instal·lat càmeres als diferents punts d'entrada i sortida de vehicles a la zona del front marítim del Nucli Antic. Concretament als carrers Enric Serra, Maranges, del Port, de la Torre i passeig Jesús Maria Isern.

S'han creat sis categories d'usuaris que poden aconseguir l'autorització per accedir amb vehicle a aquesta zona de vianants.

Residents 
Hi podran accedir en qualsevol moment del dia que ho necessitin, però per un temps màxim de 15 minuts. Superar aquest temps, després del periode de proves i adaptació, suposarà ser sancionat. Per donar d'alta el vehicle al sistema, cal entrar una sol·licitud a l'Ajuntament acreditant la condició de resident en aquest sector i facilitant la matrícula del vehicle.

Guals 
Els titulars de guals en aquesta zona, també poden accedir en qualsevol moment del dia per anar al garatge. En aquest cas també cal sol·licitar autorització a l'Ajuntament i notificar la matrícula del vehicle, especificant que s'és titular d'un gual.

Comerciants
Els titulars de negocis dins d'aquest sector podran accedir-hi per un període de 15 minuts a les franges horàries de 15.30 a 17h i de 22 a 10h. Cal presentar sol·licitud prèviament a l'Ajuntament, acreditant la titularitat del negoci i la matrícula corresponent del vehicle que ha de quedar registrada.

Càrrega i descàrrega
Els vehicles de subministrament dels establiments de la zona que han de fer càrrega i descàrrega podran accedir, com ja succeïa ara, en un horari limitat i només entre les 7 i les 10 del matí.

Serveis
Els vehicles de serveis tenen accés lliure a la zona a qualsevol hora per romandre-hi el temps necessari per realitzar el servei corresponent.

Emergències
En el supòsit de necessitat d'accedir a la zona per un temps determinat, ja sigui per a descàrregues especials o per qualsevol altra emergència (en aquest supòsit hi hauria els accessos de lloguers turístics, per exemple), caldrà adreçar-se a la Policia Local i notificar la matrícula del vehicle i demanar la seva inclusió temporal al registre.

Amb aquest nou sistema es preveu facilitar l'accés als vehicles autoritzats, que fins ara es veien obligats a activar de forma manual la pilona, així com millorar el control dels accessos no permesos.

Així, les pilones només s'activaran quan sigui necessari per garantir la seguretat per a la celebració d'algun esdeveniment.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent