08 de novembre de 2018
08.11.2018
Figueres

El Consell Comarcal estudia com millorar la gestió de residus als polígons

Les empreses demanen reducció de taxes, afavorir la creació de sinèrgies i més assessorament tècnic

08.11.2018 | 14:12
El polígon industrial de Vilamalla

En el marc del projecte de "Millora de la competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrials de l'Alt Empordà i fer-los atractius per a futurs inversors", promogut pel Consell Comarcal, es va detectar que el sistema de recollida de residus és diferent segons el tipus de municipi, així com també varia la gestió que es realitza de cada deixalleria en funció de si és tracta de la comarcal o la d´abast municipal.

És per aquest motiu que des del Consell Comarcal es va considerar necessari dissenyar un pla d'acció en aquest àmbit i en qual es tinguin en compte des d´una correcta gestió dels residus fins a una possible gestió agrupada per part de les empreses que permetin minimitzar els costos en la recollida, tot plegat dins del marc del Pla Estratègic en l'àmbit del desenvolupament econòmic local i l'ocupació a l'Alt Empordà. Aquesta diagnosi s´ha pogut dur a terme gràcies al suport econòmic de la Diputació de Girona.

En el treball previ es va constatar que els diferents sistemes de recollida que existeixen en l´àmbit local generen unes grans desigualtats en quant a les possibilitats de gestió dels residus depenent de la població on es troba instal·lada l´empresa. Alguns municipis ofereixen un servei similar al "porta a porta" per als residus als polígons, d'altres disposen de contenidors ubicats en la via pública, algunes empreses s'encarreguen elles mateixes de la gestió mitjançant la contractació de serveis externs i fins tot en alguns casos es fan servir les deixalleries municipals per determinats residus assimilables als domèstics, mentre que en d'altres aquest servei no és apte per a empreses.

Radiografia i necessitats detectades

L'objectiu principal de l´estudi que s´ha realitzat era elaborar una diagnosi dels residus que es generen a les empreses dels polígons industrials de la comarca, per dissenyar un pla d´acció que tingui en compte una possible gestió agrupada i suposi una millora ambiental i econòmica. D´entrada s´ha elaborat una primera radiografia del tipus de polígon i de les empreses, així com volums i tipologia de residus que generen. S´ha obtingut informació de com gestionen actualment els residus per tal de detectar problemàtiques i potencialitats en cada cas. Finalment es dissenyarà un pla d'acció per a la gestió de residus enfocat a optimitzar la gestió dels residus assimilables a domèstics.

El conjunt de la informació obtinguda mitjançant l´anàlisi d´expedients, el tractament de les dades disponibles i les enquestes amb les empreses, ha permès la detecció de problemàtiques i dificultats en quant a la gestió dels residus, tan industrials com assimilables als domèstics. Els resultats indiquen que les empreses sovint es troben amb més dificultats a l´hora de gestionar residus assimilables als domèstics que no pas residus pròpiament industrials, per als quals disposen d´un gestor que s´encarrega de la seva recollida i posterior eliminació.

Les necessitats detectades a través de les dades recollides en la diagnosi, juntament amb les inquietuds expressades pels empresaris en les taules de treball efectuades en el "Marc de la competitivitat de les empreses ubicades en els polígons industrials de la comarca de l´Alt Empordà i fer-los atractius per a futurs inversors", poden resumir-se en tres demandes: reducció de taxes amb la conseqüent millora i facilitació de la gestió de residus; facilitació de la creació de sinèrgies empresarials (gestió de residus, utilització de subproductes, entre altres) i necessitats d´assessorament i ampliació dels coneixements i informació que permetin una millora en la gestió dels residus.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent