30 de octubre de 2018
30.10.2018
Figueres

Els tallers amb participació veïnal de Figueres donen forma al nou Pla general

Van debatre el futur de les infraestructures de la ciutat, els equipaments i els usos del sòl

30.10.2018 | 17:05

El consistori ha fet pública la documentació que resumeix la dar­rera etapa de tallers participatius que serviran per ajudar a donar forma al nou Pla d'Ordenació Urbana Municipal (POUM). Aquesta etapa, com la primera que ja es va dur a terme, ha consistit en vuit tallers temàtics que tenien com a objectiu recollir opinions i valoracions ciutadanes per fer una diagnosi de la situació de la ciutat.
Els vuit ciutadans que van participar en el primer taller, dedicat al sòl urbà, van debatre com una nova regulació pot regular el creixement residencial del municipi. Els assistents van veure amb bons ulls que el pla pugui ajudar a descongestionar el teixit urbà creant zones verdes. També consideren «necessari» millorar el teixit de la ciutat per integrar el barri de Sant Joan i el Culubret amb la resta de la ciutat i van posar de manifest la necessitat de «no deixar només en mans de la iniciativa privada el desenvolupament urbanístic».
Pel que fa al centre històric, van posar en relleu la necessitat de tenir un Catàleg de Béns Protegits que faciliti les obres i els tràmits sense la necessitat d'haver de fer la petició al Departament de Cultura de la Generalitat.
El segon taller participatiu va tenir una quinzena d'assistents que van discutir les alternatives de creixement. El resum adverteix del risc de monopolització dels solars i edificis en propietat de bancs, en el cas de venda a fons d'inversió a externs, tal com ha passat a altres ciutats.
En relació amb els usos no residencials, veuen essencial estudiar bé com compatibilitzar els usos i preveure l'autoabastament energètic.
Pel que fa al debat sobre el model ferroviari de la ciutat, tot i que en general veuen amb bons ulls l'opció de mantenir les dues estacions separades, un grup va manifestar que preferia l'opció d'unificar les estacions ferroviàries, tot argumentant que, econòmicament, la diferència no seria excessiva.
Els grups de treball també van arribar a un cert consens amb la idoneïtat de completar les rondes est i nord, aquesta darrera acabant-se per darrere del castell.
El darrer taller participatiu, en general, va considerar que cal preservar el valor natural i paisatgístic del sòl no urbanitzable i garantir que l'impacte de l'ús i l'activitat que s'hi faci sigui respectuós amb aquest espai un cop feta la realització del nou POUM.

Els tallers

La ciutat existent: el sòl urbà i el centre històric
Van presentar el potencial que pot tenir la ciutat a l'hora de créixer i com preservar el centre històric.

El creixement:els usos residencials i els altres usos
Es planteja el model de ciutat que es pot desenvolupar, amb la cohesió com a principal objectiu.

Xarxes de comunicacions, d'equipaments i d'espais lliures
Pel que fa a infraestructures, les diferències més notables es troben en el model ferroviari proposat.

El sòl no urbanitzable: preexistències i relacions amb la ciutat
S'han presentat els criteris que es proposen a l'hora d'ordenar el sòl rústic i protegir el rodal com a espai obert i gran connector verd de la ciutat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent