06 de octubre de 2018
06.10.2018
Figueres

Els menors enxampats amb droga poden eludir la multa amb mesures alternatives

Cada any, uns vint joves acusats de tinença o consum de substàncies en espais públics de Figueres fan teràpia amb professionals

06.10.2018 | 20:50
Els Mossos fan campanyes informatives als instituts.

El consum de drogues, la tinença o l'abandonament d'estris en un lloc públic, un carrer o una plaça, un establiment o un transport públic, poden ser constitutius d'una infracció administrativa. Els menors no estan exempts del pes de la llei i els seus pares han de respondre per ells.

Un menor consumeix una substància tòxica en la via pública. La Guàrdia Urbana o els Mossos d'Esquadra el descobreixen i l'identifiquen. El jove s'exposa a una multa de 601 euros, com estableix la Llei de Protecció de la Seguretat Ciutadana, un import que hauran d'afrontar els pares. «Aquesta sanció econòmica pot evitar-se sempre que el menor i els seus familiars acceptin participar en un programa educatiu personalitzat. I que els resultats siguin positius», explica l'inspector cap de l'Àrea Bàsica Policial de Figueres, Alfons Sánchez.

Figueres és un dels municipis de les comarques gironines amb un protocol de prevenció sobre drogues i menors vigent, que preveu les mesures alternatives a la sanció administrativa per a aquells adolescents o joves que han estat denunciats per una infracció relacionada amb el consum o la tinença de substàncies il·legals. Les mesures alternatives consisteixen a participar en unes sessions educatives, dirigides per un equip de professionals de l'àmbit de l'educació social i psicòlegs, en què el menor i els seus progenitors reconeixen el problema i en què l'objectiu és evitar o disminuir els riscos associats al consum de drogues.

Informe favorable o desfavorable


En cas que l'equip de professionals, un cop finalitzades les sessions, faci un informe a favor del menor i els seus pares, se li suspendrà la sanció administrativa, que actualment puja a 601 euros. Però, si l'informe és desfavorable, l'infractor es veurà obligat a pagar la totalitat de la multa. «El programa està adreçat a tots els menors excepte els reincidents», anota Alfons Sánchez.

Aquest programa es va posar en marxa a Figueres l'any 2012, en virtut d'un conveni entre la Generalitat, el Consell Comarcal, la Guàrdia Urbana i els Mossos d'Esquadra. Segons Alfons Sánchez, cada any una mitjana de vint menors i les seves famílies s'acullen a complir aquesta mesura alternativa per eludir la multa.

Els Mossos d'Esquadra ofereixen sessions informatives als instituts perquè tots els menors sàpiguen, pas a pas, què els pot passar, si els enxampen consumint o amb possessió de droga en un espai públic. Primer, el policia identifica el jove; li comissa la substància, i aixeca una acta on fa constar les seves dades d'afiliació i les dades del pare o la mare o del tutor legal. El menor a qui han confiscat la substància és acompanyat fins al seu pare o la seva mare perquè es facin càrrec del que ha succeït. Tant la substància confiscada com l'acta es fan arribar a la policia científica.

Els agents d'aquesta unitat analitzen la substància i, en funció dels resultats, si es tracta d'una droga il·legal, es fa la proposta de sanció administrativa. En cas que l'analítica sigui negativa, s'arxiva el cas.


L'Oficina de Relacions amb la Comunitat fa xerrades als instituts


Cada comissaria de Mossos d'Esquadra disposa de les Oficines de Relacions amb la Comunitat (ORC), interlocutors i referents principals amb la comunitat educativa. Els policies membres de les ORC mantenen contactes estables amb els centres educatius al llarg de l'any i atenen les necessitats o els problemes relacionats amb la seguretat. Els agents de les ORC són els encarregats de fer xerrades als instituts i, en algunes ocasions, quan es tracten temes relacionats amb les drogues, van acompanyats d'un psicòleg.

Són sessions adreçades a estudiants d'ESO, Batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i també a les famílies. Aquests equips policials disposen d'un ampli catàleg de formacions, que ofereixen als centres educatius:

 • Violència masclista. Com comença tot?
 • Mutilació genital femenina
 • Situacions de risc per a joves
 • Drogues i Lleis
 • Internet Segura
 • Mobilitat Segura
 • I què fem amb les bombes?
 • Prevenció de les conductes discriminatòries
 • Nous grups juvenils organitzats i violents
 • Comença el joc
 • Taller Share.


En el cas de les xerrades centrades en les drogues, legals o il·legals, no només es parla als alumnes del consum o la tinença, sinó també de les actuacions a seguir en funció de la detecció d'algun delicte o infracció administrativa.


La responsabilitat penal


Cal recordar que, el Codi Penal fixa que als 14 anys es perd la impunitat penal. En aquest sentit, la tasca divulgativa dels policies se centra a conscienciar els joves sobre les conseqüències que els seus actes poden tenir des del punt de vista penal, instant-los a ser reflexius sobre el fet de prendre bones decisions, ser crítics i de posicionar-se davant diferents situacions.

Un dels objectius de les presentacions informatives dels Mossos d'Esquadra a l'aula és resoldre tots els dubtes que puguin sorgir, relacionats amb comportaments dels alumnes, i conèixer, en la mesura del possible, quines són les experiències personals, si existeixen, que han pogut viure al voltant de les drogues. Aquestes sessions en els centres educatius acostumen a durar uns seixanta minuts i es fan en horari lectiu.

ENTREVISTA:


EVA SUBIRÀ, SERGENT DE LA UNITAT REGIONAL DE PROXIMITAT I ATENCIÓ AL CIUTADÀ (URPAC) DELS MOSSOS D'ESQUADRA

«Procurem que els alumnes parlin de les seves experiències»


FOTO: Eduard Martí.

La sergent Eva Subirà forma part d'un equip de mossos que s'han especialitzat en l'àmbit de l'educació i la prevenció.

De quina forma plantegen les xerrades sobre drogues als joves als instituts?

Totes les formacions que fem a estudiants a ESO, Batxillerat i cicles es basen a donar a conèixer quina és la normativa, quines conductes es consideren infraccions administratives, quina és l'actuació policial i què els passaria en les diferents situacions relacionades amb drogues, alcohol i tabac. Tenim una formació específica sobre aquesta temàtica que es titula "Drogues i lleis" una altra, en què també toquem drogues, tabac i alcohol, que es titula "Comença el joc".

Com comença el joc?

Aquesta formació concreta està adreçada a tot l'alumnat de segon d'ESO, perquè aquest curs és quan els joves compleixen 14 anys, i això implica que, en virtut de la Llei de Responsabilitat Penal del Menor, han de respondre dels seus actes perquè poden ser imputats penalment.

És fàcil parlar de drogues amb l'alumnat?

Nosaltres el que procurem és que les formacions siguin participatives i que els alumnes puguin parlar de les seves experiències, dels dubtes que puguin tenir. Els preguntem, per exemple: «Quines drogues coneixeu?» i, a partir d'aquí, els expliquem quines són legals i quines il·legals.

Entenen que hi hagi drogues legals?

Els diem que són drogues acceptades culturalment a la societat en què vivim, com són el tabac i l'alcohol, o els barbitúrics i la metadona.

I com presenten les drogues il·legals?

Les presentem com a drogues que, pel fet de ser il·legals, perjudiquen d'una forma molt greu la salut i que hi ha una manca d'un control mèdic adequat.

Amb quins supòsits acostumen a trobar-se a les aules?

En les formacions, procurem donar una visió participativa i per anar al detall a vegades fem RolePlay, una tècnica de dinàmica de grup en què exposem situacions detallades per parlar-ne, com ara fumar un porro en un parc, anar d'acompanyant en un cotxe conduït per una persona que ha begut més del compte o beure alcohol en una plaça. Allò que es busca és que els alumnes reflexionin entre ells sobre aquestes conductes. S'obre un debat i cadascú pot aportar la seva percepció sobre cada situació. Després, ja parlem sobre la realitat, sobre normativa i conseqüències.

Aquests temes també es tracten amb els pares d'alumnes?

Sí, també fem formació a famílies, però es dona la circumstància que, a més, hem tirat endavant dues campanyes de prevenció, concretament sobre l'alcohol. Una consisteix en un cartell, per a pares i mares d'alumnes d'ESO, des de primer fins a quart, en què es diu: Invertim en la seguretat dels nostres fills, prevenim el consum d'alcohol. Ho fem de forma coordinada amb el Servei Territorial d'Ensenyament, perquè arribi a tots els pares i mares de tots els centres de les comarques gironines.

I la segona campanya?

És una acció relativament innovadora que ja hem posat en marxa. Està adreçada a petits i mitjans comerços que venen alcohol. Hem començat fent una prova pilot a la ciutat de Girona, però la idea és expandir-ho a altres municipis. Comptem amb uns adhesius i uns pòsters, que hem fet amb el Departament de Salut, i el missatge és: Si ets menor, sense alcohol.


Un contenidor per dipositar marihuana de forma hermètica


La comissaria dels Mossos d'Esquadra de Figueres ha aconseguit la instal·lació d'un contenidor per dipositar, de forma hermètica i segura, els decomisos de marihuana. La droga es guarda en aquest espai, ordenada per expedients policials corresponents a cada confiscació, en espera que un jutge n'ordeni la destrucció.

(L'inspector cap de la comissaria de l'Àrea Bàsica Policial de Figueres, Alfons Sánchez. FOTO: Eduard Martí.)

En aquest contenidor, hi ha, per exemple, les 795 plantes de marihuana que els Mossos d'Esquadra han confiscat en l'últim gran operatiu al barri del Culubret de Figueres, juntament amb Guàrdia Urbana i Endesa. Les intervencions realitzades per la Guàrdia Urbana s'han traduït en 241 denúncies, 13 diligències penals i 22 sancions administratives. Les actuacions del cos de Mossos d'Esquadra, amb l'entrada i escorcoll de cinc domicilis, han servit per localitzar les plantes de marihuana, material divers de plantació i la detenció d'una persona. En els últims quinze dies no s'ha produït cap nou tall de llum al barri.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
anteriorsegüent