Des de la perspectiva dels pares i dels professors, l'ús intensiu dels mòbils en edats cada vegada més joves constitueix un dels motius centrals de preocupació. Així ho van expressar els assistents a unes sessions formatives, a la seu del Servei Educatiu de l'Alt Empordà.

Tres professionals del programa d'educació del Consell de l'Audiovisual de Catalunya (eduCAC), Davinia Ligero, Imma Cabré i Neus Riera, van donar instruccions a famílies i docents sobre el vessant més eficaç i segur dels dispositius tecnològics.

Comença a ser freqüent que els alumnes tinguin mòbil a partir de 1r d'ESO, però, tal com van exposar alguns docents en la conferència, s'han trobat nens a partir de 5è de Primària que també en disposen i, a més, en aquesta edat, qui més qui menys, està registrat en xarxes socials com Instagram, Snapchat i Hougouts.

També es va parlar sobre la influència publicitària sobre els joves d'un nou model de comunicadors audiovisuals, els youtubers.

Les responsables de l'eduCAC van explicar que, actualment, ens trobem davant d'unes noves formes de comunicació i van concloure que un ús intensiu o "problemàtic" dels dispositius tecnològics per part dels adolescents no és sempre atribuïble a una addicció. El mòbil dona l'oportunitat d'enviar missatges, fer fotografies o vídeos, navegar per Internet... "Els adults també fem tot això, però només posem el focus sobre l'adolescent", van comentar.

Una altra de les conclusions a les quals van arribar Davinia Ligero, Imma Cabré i Neus Riera va ser que tots, no només els nens i els adolescents, ens trobem davant d'un excés d'informació i que hem d'aprendre a reflexionar sobre com els mitjans ens estan mostrant la realitat. A vegades -van afegir- és difícil detectar "fake news" (desinformació deliberada o informació enganyosa), i ens ho acabem creient tot.

Amb l'objectiu de fomentar els coneixements i les habilitats que permeten les persones a utilitzar amb eficàcia i seguretat les xarxes socials, l'eduCAC ha dissenyat materials didàctics, accessibles a tot el professorat, per portar l'educació en comunicació a les aules. La finalitat del projecte és impulsar l'educació mediàtica i potenciar un ús crític i responsable dels mitjans de comunicació i dels dispositius tecnològics.

Al web www.educac.cat, es troben les unitats didàctiques creades per aquest organisme per fomentar l'anàlisi crítica dels mitjans, centrades en la informació, l'entreteniment, la publicitat i les bones pràctiques a Internet.

Hi ha materials didàctics per al professorat i també continguts i propostes per a les famílies relacionades amb el consum dels audiovisuals i per mitjà d'Internet entre infants i adolescents.