La campanya impulsada des de l´any 2013 per l´Ajuntament de Roses "Roses posa´t guapa", ha atorgat fins ara subvencions per un import total de 173.535 euros, destinades a la rehabilitació i millora exteriors d´immobles de la vila. Concretament, els ajuts es destinen a subvencionar les rehabilitacions i restauracions de façanes i mitgeres vistes realitzades per llogaters o propietaris, que suposin una millora del paisatge urbà i la regeneració del parc immobiliari, millorant les condicions estètiques i de seguretat dels edificis.

Entre els projectes subvencionats es troben intervencions relatives a façanes (pintat, restauració i rehabilitació, adequació a la normativa vigent...) o a la millora dels acabats de les parets mitgeres, que tinguin com a resultat unes millors condicions estètiques, la climatització o insonorització dels habitatges, o la seguretat dels immobles de la vila.

Els immobles unifamiliars que poden acollir-se als ajuts són els d´una antiguitat superior als 10 anys que es troben dins el casc antic i els eixamples de la vila, integrat comunment per un parc urbà obsolet que té una gran influència en la percepció del paisatge urbà, ja que es tracta d'edificacions amb alineació a vials que tenen un contacte directe amb l'espai públic. Pel que fa a edificis plurifamiliars, poden acollir-se a la campanya la totalitat d´immobles del municipi que reuneixin l´antiguitat i requisits marcats.

Inicialment, la subvenció atorgada per l´Ajuntament corresponia a un 30% del pressupost de l´obra, tot i que des de l´any 2015, aquest import s´ha incrementat passant a ser del 40%, amb un límit màxim de subvenció per finca de 6.000 €.

Per anualitats, el conjunt de subvencions que s´han fet efectives fins al moment han estat de 13.428 € (any 2013), 32.339 € (2014), 44.063€ (2015), 40.101€ (2016) i 43.604 € (exercici 2017), mentre que la quantia pressupostada per a aquest 2018, és de 80.000 € (inclou també el pagament de subvencions concedides en 2017 encara pendents).

Els resultats assolits des de l´inici de la campanya es valoren de forma molt positiva per part de l´Ajuntament, ja que amb ella s´assoleix l´objectiu marcat, consistent a estendre a l´àmbit privat les actuacions de millora urbanística del nucli de la població que es realitzen des del consistori. D´aquesta manera, la millora del paisatge urbà resulta més àmplia, harmònica i coherent, amb sector públic i privat treballant en la mateixa línia.

Un altre aspecte a destacar és l´ampliació de la campanya, des de l´any 2016, a la millora de les terrasses d´establiments hostalers situats a la via pública (taules i cadires, tendals, para-sols, etc.) i a la seva adequació a l´Ordenança municipal d´ocupació de via pública. En aquests casos, la subvenció també és del 40% del pressupost, amb un límit màxim de subvenció per local de 3.000 €.

Pel que fa a la convocatòria de subvencions corresponent a 2018, el termini de sol·licituds està obert fins al 15 de setembre d´enguany.

L'enllaç de la campanya és http://www.roses.cat/la-vila/urbanisme/roses-posat-guapa#OBJ