15 de febrer de 2018
15.02.2018
40 Años
40 Años
Infraestructures

La Generalitat emet informe d'impacte ambiental favorable per a la línia elèctrica entre Lladó i Cistella

Incorpora diverses mesures ambientals per garantir la compatibilitat de la línia amb la protecció del medi

16.02.2018 | 19:06
La zona per on ha de passar la línia

El Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat ha emès l´informe ambiental estratègic sobre el Pla especial urbanístic autònom d´una nova línia elèctrica als termes municipals de Lladó i Cistella, un projecte promogut per Agri-Energia Elèctrica, SA i tramitat pel Servei Territorial d´Urbanisme a Girona. El pla pretén evitar que els nuclis de Cistella i Lladó pateixin una interrupció del subministrament elèctric, ja que cadascun disposa d´una sola línia elèctrica. Per aconseguir-ho, es preveu la interconnexió de les dues poblacions amb una nova línia aèria de 2,7 quilòmetres de longitud, 25 quilovolts de tensió, i un únic circuit que connectarà una línia que hi ha al serrat del Mig, a Lladó, amb un transformador instal·lat al Mas Brunsó, a Cistella.

Mesures per protegir els ocells

Després d´haver analitzat les diferents afectacions previstes derivades del projecte, la Generalitat ha emès un informe d´impacte ambiental de caràcter favorable. El document incorpora diverses mesures ambientals per garantir la compatibilitat de la línia amb la protecció del medi.

Com que se situarà en una zona de protecció per a l´avifauna, els suports hauran d´adoptar una estructura que eviti l'electrocució i la col·lisió de les aus. Caldrà aïllar els ponts i altres elements amb tensió al voltant de les creuetes de tots els pedestals amb materials aïllants de colors discrets. També caldrà replantejar el traçat entre dos suports concrets que evitin l´afecció del rec de Can Carabassa i la fragmentació de la vegetació forestal associada. La nova alineació haurà de desplaçar-se al nord i passar prop del camí antic de Lladó. Finalment s´haurà de dur a terme un tractament cromàtic dels tres suports més visibles des del nucli de Lladó per afavorir la seva integració en el paisatge.

Sense afectació en espais protegits

El projecte comportarà la instal·lació de 26 suports metàl·lics de gelosia de 16 metres d´alçada. La línia transcorrerà per una zona agrícola de conreus de secà i també per una zona forestal, amb boscos de pi blanc i alzina. Travessarà terrenys de la serra del Mig, camps de Mas Bauma i les cotes més baixes de la serra d´en Clotes. No quedaran afectats espais naturals protegits o inclosos a la Xarxa Natura 2000.

Les característiques de terreny ondulat i de mosaic agroforestal afavoriran que el traçat quedi inserit en el paisatge i que, fins i tot, resti amagat en zones més arbrades o de vessant. On resultarà més visible és en els llocs més elevats o de conreu.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook
Enllaços recomanats: Premis cinema