El president del Consell Comarcal de l´Alt Empordà, Ferran Roquer, en ús de les seves atribucions, ha signat aquesta tarda un decret mitjançant el qual se cessa de les seves funcions al vicepresident quart i president de la comissió de Serveis Econòmics, Manuel Toro. També se´l cessa com conseller delegat de les àrees de Promoció Econòmica i de Serveis Econòmics així com a membre de la Junta de Govern.

El president del Consell ha donat compte d´aquest decret a les reunions de la Junta de Govern i del Consell de Presidència, celebrades aquesta tarda, i ha agraït la feina desenvolupada pel conseller comarcal durant els dos anys que ha estat formant part del seu govern.

De moment, les delegacions i competències del vicepresident quart seran assumides pel mateix president a l´espera, el proper mes de setembre, de la dimissió i l´entrada de diversos consellers comarcals del grup de Convergència i Unió, en el marc de l´habitual relleu que es registra a mig mandat per part d´aquesta formació política, de cares a donar entrada a nous alcaldes i regidors de la comarca en aquesta institució.

D´altra banda, també està previst que en breu aquest grup comarcal passi a anomenar-se grup comarcal del Partit Demòcrata-PDeCAT.