18 de febrer de 2016
18.02.2016

El Consell redactarà deu projectes tècnics dels municipis de l'Alt Empordà

Pertanyen a Biure, Boadella i Les Escaules, Darnius, Pedret i Marzà, Ordis, Pau, Pontós,Terrades, Ventalló i Vilanant

18.02.2016 | 12:22

El Consell Comarcal de l'Alt Empordà ha aprovat la relació dels 10 projectes inclosos dins del Programa d´Assistència Tècnica als municipis per a l´any 2016. Acollir-se a aquesta iniciativa suposa per als 10 municipis seleccionats la redacció dels corresponents projectes, que han estat presentats i aprovats a càrrec dels serves tècnics del Consell.

Han pogut presentar sol·licituds tots els municipis inclosos en l'àmbit territorial de l'Alt Empordà. Cada ajuntament només podia demanar la redacció d'un sol projecte, quedant exclosos la redacció d'instruments de planejament. Tota vegada que la capacitat dels serveis tècnics comarcals és limitada, com cada any s´han atès les peticions que realment es puguin assumir, tenint en compte la capacitat tècnica i econòmica dels ajuntaments peticionaris. Val a dir que en aquesta convocatòria s'han acceptat totes les peticions llevat d'una, en aquest cas per una qüestió de tipus tècnic.

L'assistència tècnica per a la redacció de projectes comporta el finançament compartit al 50% entre l'ens peticionari i el Consell Comarcal, amb un límit màxim per part de l'ens comarcal de 4.000 euros per projecte i any, sense perjudici de poder passar aquest límit si les circumstàncies o la característica de l'obra així ho aconsellés. Per determinar l´aplicació de les tarifes, s´ha valorat l´import de la redacció del treball d´acord amb els barems orientatius aprovats pels col·legis professionals corresponents però reduïts en un 20%.

La relació de projectes que seran redactats pels Serveis Tècnics del Consell són els següents: Urbanització del carrer de les escoles de Ventalló; Urbanització de la plaça del carrer del Llop de Pau; Prolongació de voreres al nucli de Pedret; Construcció d'una EDAR biològica vegetal a Ordis; Rehabilitació de l'edifici municipal de la Rectoria de Vilananat per destinar-lo a dependències municipals; Pavimentació del camí del dipòsit d'aigua del nucli de la Guàrdia de Terrades; Construcció d'una EDAR a Biure; 2a fase vial de circumval·lació a l'est de Pontós; Nou camí d'accés al nucli de les Escaules, fase 2 i millora i adequació de l'edifici de la societat la Concòrdia de Darnius.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook