19 de gener de 2016
19.01.2016
Actuació sobre el territori

Un projecte transfonterer busca solucionar la pastura de vaques a l'Albera

Les races autòctones estan totalment adaptades al massís i requereixen d'una protecció especial

19.01.2016 | 23:01
El projecte s´ha presentat a Perpinyà.

El delegat del Govern de la Generalitat a Girona, Eudald Casadesús, ha presentat, aquest dimarts, 19 de gener, conjuntament amb la Prefecta de la regió dels Pirineus Orientals, Josiane Chevalier, el Projecte Transfronterer de Valorització dels Recursos del Massís de l'Albera, a Perpinyà.

Es tracta d'un projecte nascut per donar solució a les vaques divagants que pasturen per aquest massís, i que es presenta com una oportunitat per implantar mesures a més llarg termini que permetin d'abordar la problemàtica amb accions paral·leles. És important tenir en compte que les zones de pastura del Massís són utilitzades indiferentment per productors francesos i per productors catalans.

En aquest massís, hi pastura la raça de l´Albera, raça autòctona catalana en perill d'extinció reconeguda al Catàleg Oficial de Races. Aquesta raça rep el nom de raça Massanaise del costat francès, si bé no s'han iniciat els treballs per al seu reconeixement. Ambdues races, totalment adaptades al Massís, són races autòctones que requereixen de protecció especial.

La recuperació de la raça Massanaise i la comercialització de les seves produccions, junt amb els de la vaca de l'Albera, si bé no és l'objectiu final, sí que es planteja per part de les autoritats franceses com un objectiu a curt termini per permetre actuacions conjuntes d'ordenació de les activitats al massís de l'Albera. L'estratègia a mig termini seria buscar fons UE per poder dur a terme actuacions en el territori que permetessin ordenar-hi les activitats i racionalitzar-ne el pasturatge.

Aquest projecte és una oportunitat per dur a terme actuacions per a l'ordenament del Massís, tant per als ramaders com per a l'Administració. Per aquesta raó, el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha col·laborat en les reunions inicials aportant la seva experiència en el reconeixement i la recuperació de la vaca de l'Albera i de millora de les produccions amb l'IRTA.

En el projecte es preveuen 4 actuacions principals a desenvolupar

Les actuacions principals a desenvolupar són el reconeixement de la raça Massanaise (Albera Francesa); la promoció i valorització de la raça Massanaise; la implantació d'una xarxa de comunicació entre els dos costats (Catalunya/França) que permeti gestionar ràpidament els riscos per a la població civil, sanitaris i protecció dels béns i les persones, i la gestió concertada del Massís, identificar les pràctiques que s'hi desenvolupen i millorar-ne l'activitat de pasturatge.

Des de l'abril de 2014 s'han realitzat diverses reunions per part del Departament i els representants del Govern francès per valorar la viabilitat del projecte abans de la seva redacció i posada en marxa. La iniciativa ha culminat amb la proposta d'aquest projecte que es presentarà en la propera convocatòria dels projectes europeus INTERREG POCTEFA 2016.

El delegat del Govern a Girona, Eudald Casadesús, ha explicat que "per a nosaltres és un plaer poder aportar aquesta expertesa pel reconeixement de la raça Massanaise (Albera francesa), així com a través de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària (IRTA) per a la valorització de la carn, que participa en els altres projectes de valorització de la carn en diferents races autòctones".

Treballar amb l'objectiu comú de protegir i conservar el patrimoni

Casadesús ha insistit en la idea que "ens trobem davant d'una oportunitat única per treballar els dos Estats amb els mateixos objectius per a la conservació del patrimoni, dels recursos naturals i de la millora de la qualitat de vida dels ciutadans en general".

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook