19 de gener de 2016
19.01.2016

La Diputació aprova ajudes a la divulgació de la cultura i el foment de l'habitatge

També ha posat en marxa millores en la gestió documental

19.01.2016 | 16:26

El Ple de la Diputació de Girona ha aprovat avui dues noves línies d'ajudes per a la divulgació de la cultura, la història i el patrimoni de les terres gironines; les bases de subvencions per al foment de la planificació i l'execució de les polítiques municipals d'habitatge, i el «Quadre de classificació documental corporatiu», que esdevé la clau de volta del Sistema de Gestió de Documents de la institució.

Les noves bases de subvencions per als ajuntaments en l'àmbit de l'habitatge aprovades avui per la corporació tenen com a objectiu el foment de la planificació i l'execució de les polítiques municipals d'habitatge i una dotació inicial de 80.000 euros. El pla d'ajuts preveu que els ajuntaments podran rebre un mínim de 500 euros i fins a un màxim de 7.000 euros —el percentatge màxim subvencionat variarà en funció de la població del municipi, i serà més elevat per als de menys població.

L'objectiu del Servei d'Habitatge de l'Àrea de Cooperació Local és el foment de les polítiques municipals d'habitatge municipal en els seus diferents àmbits, donant prioritat a la planificació i el disseny de les actuacions que vulguin realitzar els ajuntaments.

Amb la nova línia de subvencions que aprovarà el Ple de la Diputació aquest mes de gener, els ajuntaments podran demanar subvencions per a la redacció de projectes d'estudi, anàlisi i planificació o per a l'execució de polítiques d'habitatge en àmbits com poden ser els estudis de població, censos d'habitatges, memòries socials del planejament, promoció d'habitatges socials, programes de rehabilitació, mediació en el lloguer, pobresa energètica, gestió de comunitats de veïns i d'altres.

Comunicació Cultural

El Ple ha aprovat avui dues línies de subvencions del Servei de Comunicació Cultural (foment de produccions editorials i ajudes per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments), per un import global de 130.000 euros.

La línia de subvencions per al foment de produccions editorials té per objectiu el suport als editors i a les entitats no lucratives per a l'edició de llibres d'interès territorial que contribueixin a divulgar la cultura, la història i el patrimoni de les terres gironines. Per a la convocatòria de 2016, es manté la mateixa dotació pressupostària del 2015: un total de 85.000 euros.

La línia de subvencions per a publicacions d'interès local editades per ajuntaments té per objectiu la concessió d'ajuts als ajuntaments, organismes que en depenen i entitats municipals descentralitzades per a l'edició de llibres de temes locals. És una línia de subvencions de nova creació, amb una dotació prevista de 45.000 euros per a la convocatòria de 2016. Tot i que la publicació de llibres és un dels conceptes subvencionables del Fons de Cooperació Cultural, s'ha considerat oportú impulsar una línia específica per a l'edició de llibres municipals, perquè els ajuntaments, especialment els més petits, a vegades no poden incloure totes les iniciatives culturals que duen a terme en la convocatòria d'aquest Fons.

Les dues línies de subvencions que s'aproven en aquest Ple se sumen a dues línies més de subvencions que es gestionen des del Servei de Comunicació Cultural, les quals es van aprovar en el ple de la Diputació del mes de desembre. Són les subvencions per a activitats i les subvencions per a edicions dels centres i instituts d'estudis locals i comarcals de les comarques gironines.

Política de gestió documental

La Diputació de Girona va aprovar en el ple de 24 de novembre la política de gestió documental corporativa per aconseguir una gestió eficaç i eficient en els processos de creació, recepció, gestió, accés, recerca i conservació dels documents, i va ser publicada al BOP el 18 de desembre de 2015. Aquesta política de gestió documental s'ha de desenvolupar i desplegar a tots els seus efectes a través de l'aprovació i la publicació de diferents instruccions tècniques, entres les quals una de les més importants és el «Quadre de classificació documental corporatiu», que esdevé la clau de volta del Sistema de Gestió de Documents de la Diputació de Girona en fase activa, semiactiva i inactiva.

El «Quadre de classificació», aprovat avui, ha de servir per organitzar, gestionar adequadament i fer accessible la documentació i la informació en un marc d'administració electrònica, però també per garantir la interoperabilitat i facilitar l'accés, la recuperació i l'explotació dels documents i la informació, tant per part de les administracions com de la ciutadania. D'altra banda, i en un àmbit més tècnic, fa possible l'automatització dels diferents processos a aplicar sobre els documents al llarg de la seva vida: l'avaluació, conservació o eliminació d'aquests, els terminis d'accés, les transferències, etc.

El «Quadre de classificació documental» pot definir-se com l'estructura jeràrquica i lògica que permet la identificació, l'ordenació i la localització dels documents d'un organisme i que, alhora, reflecteix la composició del fons documental d'aquest. Se l'ha de considerar una eina rellevant i estratègica per a la identificació i el control dels documents i dels expedients, en qualsevol tipus de suport i en qualsevol fase del seu cicle de vida.

El «Quadre de classificació documental corporatiu» serà l'únic sistema de classificació utilitzable, a partir d'aquest moment, a la Diputació de Girona, tant per als documents convencionals com per als documents electrònics, i serà utilitzat per tots els programes i aplicacions informàtiques a l'hora d'establir qualsevol tipus de paràmetres de classificació.

Renúncia de diputat a ERC

El Ple també ha acceptat la renúncia al càrrec del diputat i portaveu del grup d'ERC, David Mascort, nomenat recentment secretari general d'Agricultura de la Generalitat.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook