08 de gener de 2016
08.01.2016
Finançament

Agricultura impulsa la cooperació dels grups d'acció local Leader amb fons UE

Ha fet pública la convocatòria d'ajuts per l'anualitat 2016

08.01.2016 | 07:55

Aquesta convocatòria dóna el tret de sortida dels ajuts a la cooperació Leader 2014-2020, i representa una important aposta del Departament pel desenvolupament de les estratègies locals dels grups Leader.

El Departament d´Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARP) ha convocat els ajuts a la cooperació dels grups Leader de Catalunya, en el marc de la operació 19.3 de cooperació Leader del nou Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya (PDRcat.2020), corresponents a l´any 2016, i n´ha aprovat les bases reguladores. El termini de presentació de sol·licituds serà de 45 dies a partir de l´endemà de la publicació de l´Ordre de convocatòria en el DOGC.

L´objectiu principal d´aquests ajuts és el de fomentar els projectes de cooperació dels territoris Leader de Catalunya que tinguin estratègies de desenvolupament i temàtiques comuns, creant projectes en xarxa que permetin la realització d´actuacions conjuntes en diferents territoris i creïn sinergies amb els projectes productius de cada zona.

També, cal destacar, en el marc de l´operació 19.3 de cooperació Leader, i com a novetat en aquest nou període de programació, que els grups Leader podran desenvolupar projectes propis en col€laboració amb els agents dels seu territori, que permetrà desenvolupar les estratègies específiques de cada territori.

Els beneficiaris d´aquesta convocatòria són els 11 grups d´acció local que varen ser seleccionats pel DARP per l´aplicació del desenvolupament local participatiu Leader, en el marc del PDR.cat2020.

El projectes de cooperació s´han de regir pels principis d´innovació i efecte demostratiu, han de contribuir al desenvolupament sostenible del medi rural, han d´implicar la posada en comú d´idees, coneixements i recursos humans i materials, entorn l´assoliment d´un objectiu d´interès compartit i han de fomentar el desenvolupament de projectes transversals per tal de reforçar les estratègies dels grups Leader i donar un valor afegit al Leader de Catalunya.

Les temàtiques dels projectes poden ser molt diverses com l´emprenedoria, els joves rurals, les energies renovables, la valorització dels productes agroalimentaris o la responsabilitat social empresarial, entre d´altres.

Durant el període de programació 2007-2013, els grups Leader de Catalunya van participar en una vintena de projectes de cooperació, on van destacar principalment, els de "Gestió sostenible rural", que aplica la responsabilitat social a les empreses beneficiaries del Leader, "Incubadores i vivers d´empreses rurals" , "Gustum, que valoritza i promociona els productes agroalimentaris locals i "Energia i Forest" que valoritza els productes del bosc i la seva aplicació com a fonts d´energies renovables.


Els ajuts que preveu aquesta Ordre, per un import total de 1.417.666,66 euros, tenen caràcter de cofinançats pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural (FEADER), d´acord amb el que preveu el PDRcat.2020, i aniran a càrrec per les anualitats 2016 i 2017, dotades amb un import màxim anual de 665.000,00 euros, a càrrec del pressupost DARP de l´any 2016 i de 143.070 euros a càrrec del pressupost DARP de l´any 2017, la qual cosa suposa el 57% del finançament d´aquests ajuts.

La resta de finançament, 609.596,66 euros, anirà a càrrec del fons FEADER, que representa el 43% del finançament d´aquests ajuts.

Compartir a Twitter
Compartir a Facebook