La Generalitat ha fet un nou intent per excloure la Vall de Santa Creu del Parc Natural de Cap de Creus. I ho ha fet a través de l'avantprojecte de la llei Òmnibus, que canvia diverses normatives que afecten totes les conselleries. En el cas del parc natural de Cap de Creus, es retira la protecció a l'àrea de la vall. Salvem l'Empordà, que ja ha guanyat dos contenciosos que aturaven els intents d'exclusió de la vall, presentarà al·legacions. Des de Territori i Sostenibilitat mantenen, com fins ara, que incloure'l al parc va ser un error. D'altra banda, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, Josep Maria Pelegrí, nega que hi hagi interessos urbanístics.

La vall és un petit veïnat del segle XVIII a peu de Sant Pere de Rodes, dins el Parc Natural de Cap de Creus, els límits dels quals es van establir el 1998. El Govern, amb la nova llei, pretén modificar-ne el perímetre, deixant-ne fora el conjunt del veïnat. Segons el conseller de Medi Natural, l'exclusió recollida a la llei no té "com a objecte ampliar els usos urbanístics a les àrees desafectades", tot i que afegeix que el seu departament només s'ocupa de la gestió posterior de les àrees protegides i que la planificació dels perímetres dels parcs depèn de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat. Des d'aquest departament, la directora de Polítiques Ambientals, Marta Subirà, defensa que no es desprotegeix res perquè és un nucli consolidat i s'hi descarta qualsevol creixement. Mantenen que incloure'l al parc va ser un error. I és que en els límits dibuixats se l'exclou de l'àmbit del parc, mentre que en canvi a la descripció escrita s'hi preveu. Aquest és l'argument que s'ha defensat sempre des de la Generalitat en els diferents intents per canviar els límits i deixar-ne la vall fora.

Salvem, a través de l'entitat ecologista Iaeden, n'ha fet seguiment i en els dos intents anteriors va presentar contenciosos al Tribunal Superior de Justícia (TSJC) que els va donar la raó. El primer va ser quan l'Ajuntament de Port de la Selva va aprovar el seu Pla d'Ordenació Urbana (POUM) en el que considerava el veïnat fora del parc i permetia un creixement de 15 noves cases quan actualment n'hi ha 33. Un any després, el 2005, la Generalitat elaborava el Pla Especial del Parc Natural i excloïa la vall dels límits que havia establert tot just feia set anys. Les dues decisions van ser anul·lades pel TSJC després de les denúncies de les entitats.

El Govern sempre ha argumentat que la Vall és l'únic nucli urbà inclòs dins els límits d'un espai protegit i que incloure-li va ser un error. El canvi de govern no ha fet variar aquesta posició, i la Generalitat torna a fer ressorgir la polèmica. Ho fa a través de l'avantprojecte de la llei Òmnibus, que pretén servir per impulsar l'economia agilitzant els tràmits. En temes mediambientals, per exemple, les empreses podran començar projectes sense disposar de la declaració prèvia d'impacte ambiental. En el cas de la vall es repara l'error, segons Subirà, que només es podia corregir a través d'una norma amb rang de llei. Per part de Medi Natural, s'opina que l'objectiu d'un parc és "protegir la biodiversitat d'aquest espai" i que una vegada està prou preservat el valor natural, no té sentit mantenir una afecció més àmplia, sobretot si aquesta pot tenir efectes negatius en altres activitats turístiques o de desenvolupament.

Interessos urbanístics

Des de Salvem l'Empordà, la seva portaveu, Bárbara Schmitt, lamenta el nou intent després que en dues ocasions el TSJC els hagi donat la raó, i creu que els motius són interessos urbanístics.

En aquest sentit, critiquen que l'avantprojecte de llei s'hagi posat a informació pública un divendres i amb només set dies per presentar al·legacions.