Han començat les obres de millora de l´edifici annex de Palol Sabaldòria. Aquest espai es feia servir com a paller en l´època en que el mas funcionava amb tasques agrícoles. Els treballs consisteixen a desmuntar la teulada i fer-ne una de nova, i consolidar l´estructura de l´edificació., respectant les mateixes dimensions de l´edifici actual. El pas de temps ha fet malbé bona part del teulat, on els cairats de fusta que subjecten les teules s´han corcat i alguns han caigut. Aquests seran substituïts per bigues de formigó.

Amb aquesta acció, l´Ajuntament, vol evitar que aquest edifici es continuí degradant, i per aquest motiu es restaurarà el teulat. El termini de temps previst per a l´execució de les obres és de 45 dies. El pressupost de contracte per a l´execució d´aquestes obres de consolidació i millora ascendeix a 47.881,34 euros. L´empresa Obres Indika s.l. es l´encarregada de portar a terme les millores.

L´actuació està emmarcada dins d´un projecte global de restauració del conjunt de Palol Sabaldòria que tindrà continuitat amb l´aprovació del projecte de restauració de la Masia, a banda de les actuacions arqueològiques que es venen desenvolupant.