Catalunya

El TSJC suspèn el decret de règim lingüístic a l’escola que blinda el català com a vehicular

Creu que “dona cobertura a accions educatives que puguin situar el castellà en una posició marginal”

Una pintada reclama l'ensenyament en català a la façana d'un centre.

Una pintada reclama l'ensenyament en català a la façana d'un centre. / Jordi Pujolar

ACN

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha decidit suspendre el decret de règim lingüístic que va aprovar el Govern el 14 de maig i que fixa el català com a llengua “normalment emprada com a vehicular”. Aquest decret es va aprovar per blindar l’ús del català i evitar la imposició del 25% de castellà, i havia estat recorregut per l’Assemblea per a una Escola Bilingüe, que demanava la suspensió cautelar. El TSJC recorda diverses sentències sobre la necessitat de garantir aquest 25% en diverses escoles i ja avança que aquest decret “dona cobertura a accions educatives que puguin situar en una posició marginal la llengua castellana en l’ensenyament, ja que únicament es garanteix la posició prevalent i vehicular del català”.

D’aquesta forma, continua, “s’intensifica el model únic immersiu d’ensenyament gratuït per a tots els alumnes”. Recorda el TSJC que aquest decret desenvolupa una llei i un altre decret que es van promulgar justament en reacció a una sentència del mateix tribunal que declarava l’obligació de la Generalitat d’adoptar les mesures necessàries per garantir la utilització vehicular normal del català i el castellà en el sistema educatiu català en percentatges que no poden ser inferiors al 25%.

De fet, part d’aquesta regulació ja ha estat qüestionada pel TSJC al Tribunal Constitucional per no garantir una presència mínima del català, petició que ja ha estat admesa a tràmit. El tribunal català considera la regulació “lesiva per als drets individuals de determinats alumnes, per l’apoderament que es realitza als projectes lingüístics de cada centre educatiu per configurar un sistema d’ensenyament sense presència adequada de la llengua castellana, i en haver-se materialitzat aquestes lesions, segons s’ha constatat en diferents recursos resolts per aquest tribunal”.

El TSJC considera que mantenir la concepció de la llengua catalana com a única llengua vehicular, “sense garantir adequadament l’ensenyament en castellà, s’oposa en principi als paràmetres interpretatius exposats”.