Avenç en el tractament del càncer de mama

Un estudi amb participació del Clínic disminueix els efectes adversos a algunes pacients amb tumors avançats

Una pacient es fa una mamografia en una imatge d’arxiu.

Una pacient es fa una mamografia en una imatge d’arxiu. / EFE

ACN

Un estudi amb participació de l’Hospital Clínic ha demostrat que una nova combinació d’hormonoteràpia i dos medicaments més, sense quimioteràpia, redueix a la meitat el risc de progressió, en retarda significativament el temps, millora la tolerància i redueix els efectes adversos en un grup de pacients amb càncer de mama metastàtic avançat. La combinació d’hormonoteràpia, trastuzumab i palociclib és més eficaç i és més ben tolerada que el tractament convencional, fet amb quimioteràpia i trastuzumab, en pacients amb càncer de mama avançat tipus ER+/HER2+. En aquest grup de pacients seleccionats molecularment (Luminal A i B), la nova combinació redueix un 48% el risc de progressió de la malaltia.

Dins de les pacients amb càncer de mama HER2+, aproximadament el 50% expressen també positivitat per a receptor d'estrogen (ER+). No obstant això, dins aquest grup hi ha una heterogeneïtat molecular que pot explicar les diferències en el pronòstic i l'evolució dels pacients. Per tant, té sentit millorar la caracterització molecular d'aquests tumors (ER+/HER2+) mitjançant anàlisis específiques d'expressió d'alguns gens. D'aquesta manera, les pacients els tumors de les quals expressen gens relacionats amb el receptor estrogènic (subtipus intrínsec Luminal A o B) són aquells que obtenen un benefici indiscutible de la combinació d'hormonoteràpia, trastuzumab i palbociclib, que redueix gairebé a la meitat el risc de progressió davant del tractament convencional amb quimioteràpia i/o fàrmacs antiHER2.

Els resultats s’han presentat aquest divendres durant el congrés de l'American Society of Clinical Oncology (ASCO) 2024 que se celebra entre el 31 de maig i el 4 de juny a Chicago (EUA).

Eva Ciruelos, vicepresidenta del grup d’investigació contra el càncer Solti i coordinadora de la unitat de càncer de mama de l'Hospital 12 d'Octubre de Madrid i HM Hospitals i investigadora principal de l'estudi Patrícia juntament amb Aleix Prat, director de l'Institut del Càncer i Malalties de la Sang de l'Hospital Clínic de Barcelona afirma que “és el primer estudi que demostra que la selecció molecular dels pacients amb càncer de mama avançat HER2+/ER+ té un valor predictiu per poder oferir noves combinacions de tractaments lliures de quimioteràpia. Aquestes combinacions no només demostren una major eficàcia que el tractament convencional, sinó que són una oportunitat per millorar la tolerabilitat i la qualitat de vida de les pacients. Amb aquesta alternativa terapèutica, la mitjana de temps fins a la progressió per a les pacients en el tractament experimental és de 9,1 mesos, davant dels 7,5 mesos en el tractament convencional”.

L'estudi Patrícia és un assaig clínic de fase II. La primera part de l'assaig va avaluar l'eficàcia i la seguretat de palbociclib més trastuzumab, amb teràpia hormonal o sense, en pacients postmenopàusiques pretractades amb càncer de mama metastàtic HER2+. Els seus resultats (cohorts A i B) en càncer de mama avançat ER+/HER2+ van mostrar que la combinació de teràpia hormonal, trastuzumab, i palbociclib era segura i amb resultats de supervivència prometedors en tumors classificats molecularment com a subtipus luminals A o B. Basant-se en aquests resultats, l’estudi es va ampliar a la cohort C seleccionant prospectivament pacients triple positives amb un subtipus molecular Luminal A o B. L'estudi ha inclòs un total de 73 pacients i, promogut pel grup de recerca acadèmica Solti, ha comptat amb el suport per part de Pfizer, PAS a PAS i mitjançant subvencions de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).